ก.ต่างประเทศญี่ปุ่น ยกย่อง สว."มณเฑียร บุญตัน" บุคคลเชื่อมสัมพันธไมตรีทำคุณประโยชน์ให้ทั้งสองประเทศ

25 มี.ค. 2564
41
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น ยกย่อง สว. "มณเฑียร บุญตัน" คนพิการ ในฐานะบุคคลเชื่อมสัมพันธไมตรี และทำคุณประโยชน์ให้ทั้งสองประเทศ

      
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรี และทำคุณประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ก.ต่างประเทศญี่ปุ่น ยกย่อง สว."มณเฑียร บุญตัน" บุคคลเชื่อมสัมพันธไมตรีทำคุณประโยชน์ให้ทั้งสองประเทศ
       

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นบุคคลที่อุทิศตนและทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนช่วยเหลือและผลักดันสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทย และคนแรกในอาเซียนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ. 2556-2559