เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

23 มี.ค. 2564
199
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

.

กลุ่มคณะเอเวอร์กรีน ร่วมกับ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) กอ.รมน.ภาค 4 สน.มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการมอบชุดยังชีพให้พี่น้องยากจน เด็กกำพร้า คนชราและคนพิการติดเตียง จำนวน 1,000 ชุด

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

โดยมีตัวแทนกลุ่มคณะเอเวอร์กรีน (EVERGREEN) นำโดย คุณฮากีม ดลภาวิจิตคุณสินชัย เอื้ออัครวงษ์, คุณพักตร์จิรา เลิศทวีวิทย์, ดร.รชต ลาตีฟีทีมงานกลุ่มเอเวอร์กรีนจากกรุงเทพฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางไปส่งมอบความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศูนย์สันติวิธี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ร่วมเดินทาง เพื่อส่งมอบถุงยังชีพตลอด 3 วัน พร้อมด้วย คุณอิสมาอีล ซาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

โดยวันที่ 18 มีนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทอนอามาน อำเภอเมือง

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

ต่อด้วย อบต.จอเบาะ อำเภอยี่งอ และ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

วันที่ 19 มีนาคม ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานพิธีรับมอบ

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

และเดินทางต่อไปที่ บ้านปงตา ตำบลบือมัง อำเภอรามัน

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

และที่เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

ส่งท้ายช่วงเย็น ส่งมอบความสุขด้วยถุงยังชีพที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

วันที่ 20 มีนาคม ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

ลงพื้นที่แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพที่ฟาร์มวากัฟ บ้านลือมุ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และได้เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้และแบ่งปันให้กับชุมชนฯ เช่น ไก่เบตง ไก่ดำ เป็ด กระต่าย ฯลฯ โดยมี คุณพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมส่งมอบความสุข

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

จากนั้นเดินทางต่อไปจังหวัดสงขลา ที่มัสยิดบ้านสุโสะ อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้ายากจน ผู้ยากไร้ และคนพิการติดเตียง

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

ก่อนเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่กลับกรุงเทพฯ รวม 3 วันแห่งความสุขกับภารกิจแบ่งปันความรักด้วยใจ จากเอเวอร์กรีน (EVERGREEN)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง