Lifestyle

พิษโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนศ.และผู้ปกครอง 'ม.รามคำแหง' ปรับลดค่าหน่วยกิต ภาค 2/2563

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พิษโควิด-19เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนศ.และผู้ปกครอง 'ม.รามคำแหง' ปรับลดค่าหน่วยกิต ภาค 2/2563 ทั้งนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาพรีดีกรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 10-20%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.รามคำแหง) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบรวมทั้งนักศึกษา ม.รามคำแหง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง 

โดยจะลดค่าลง ทะเบียนเป็นรายหน่วยกิต ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งนักศึกษาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ คือปรับลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตลง 20% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ นักศึกษาพรีดีกรี 

และนักศึกษา ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ และลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตลง 10% สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) รวมทั้งนักศึกษาปริญญาตรีโครงการศึกษาภาคพิเศษ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีจำนวนไม่เกิน 24 หน่วยกิต สำหรับระดับปริญญาตรี และไม่ เกิน 12 หน่วยกิต สำหรับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ ไม่รวมหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและขอเป็นกำลังใจให้พวกเราร่วมมือกัน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.รามคำแหง  กล่าวในตอนท้าย

พิษโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนศ.และผู้ปกครอง \'ม.รามคำแหง\' ปรับลดค่าหน่วยกิต ภาค 2/2563

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ