ก.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล

27 ม.ค. 2564
7.6 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญชวน แรงงานที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจได้เข้าร่วมสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล เพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจากกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไทยที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี และต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฝึกงานมาก่อน และผู้สนใจทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า สำหรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ที่จะมีกำหนดการจัดสอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Prometric Japan Co.,Limited เป็นผู้จัดทดสอบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ !! ลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยมุ่งประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ และได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่แรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะมีโอกาสในอาชีพ และยังมีช่องทางการขยายจำนวนจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้แรงงานไทยอายุ 17 ปี หรือมากกว่า 17 ปีขึ้นไป ที่สนใจร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อทดสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาล และทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล  ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ http://ac.prometric-jp.com/testtist/nc/index.html และมีกำหนดการจัดสอบ  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 7 ,15 ,16 มีนาคม 2564 ณ อาคารเกษมนครา อาคารที่ 2 ห้อง STN 10988 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีขอบข่ายการทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่

1.การผ่านการประเมินทักษะฝีมือด้านการบริบาล เพื่อรับรองว่าผู้สมัครผ่านระดับการประเมินที่สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามกายภาพและสภาพจิตใจ โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถามข้อเขียน เรื่องหลักการบริบาลพื้นฐาน กลไกของจิตใจและร่างกาย ทักษะการสื่อสาร และการบริบาลร่างกาย รวมทั้งข้อเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์

2.การผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาล เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีระดับความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลและใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา โดยผู้ทดสอบต้องตอบคำถาม เรื่องศัพท์เทคนิคของการบริบาล การสื่อสารด้านการบริบาล และเอกสารด้านการบริบาล  โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแต่ละการทดสอบ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสอบ ประมาณ 580 บาท 
 
 

ขอให้ผู้ที่สนใจ ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย  และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas  หรือ ติดต่อกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  

ทั้งนี้  กำหนดการทดสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของศบค.” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว