ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

23 ม.ค. 2564
111
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

คุมเข้มมาตรการโควิด - นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

 

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

 


โดยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่


ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่
•การลงทะเบียน “ไทยชนะ”
•จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
•จุดคัดกรองอุณหภูมิ
•ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่าง ๆ 
•แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
•จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด
•ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว
•ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน

 

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

 

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ


ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ
•จำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน
•ให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ”
•ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
•จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ
•ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก
•ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
•ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลัง แต่งหน้าทำผม
•มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค
•ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ
•ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
•ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง
•มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

 

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

 

 

ทั้งนี้ ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ และขอยืนยันว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน