"มทรส." เปิดหลักสูตรดีเพื่อการมีงานทำ"นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย"

21 ม.ค. 2564
233
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"มทรส." เปิดหลักสูตรดีเพื่อการมีงานทำ"นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย" เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านนี้

21 มกราคม 2564 นายธีรพล  ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ วิธีการดำเนินชีวิต และที่สำคัญยังรวมถึงด้านอาชีพด้วย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแทรนด์โลก

 

 

"มทรส." เปิดหลักสูตรดีเพื่อการมีงานทำ"นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย"

 

 

ซึ่งจากข้อมูลจากหลายสำนักทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าอาชีพด้านเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่กำลังต้องการของของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้คิดค้นแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ และที่สำคัญต้องตามแทรนด์โลก ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ให้ทันอีกด้วย ดังนั้นในทุกส่วนจึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านนี้เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมาย สภามหาวิทยาลัย มทรส. จึงได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าเมื่อจบจากการศึกษาแล้ว สามารถมีงานทำอย่างมั่นคง โดยเปิดหลักสูตร “เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)” ในปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา  ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ มทรส. นนทบุรี
    

"มทรส." เปิดหลักสูตรดีเพื่อการมีงานทำ"นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย"

 

 

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า วิชาบังคับของหลักสูตรนี้ ได้แก่ การผลิตสื่อดิจิทัล การผลิตกราฟิกสำหรับสถานการณ์จำลอง ดิจิทัลมีเดียอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเสมือนจริง และปัญญาประดิษฐ์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย พร้อมทั้งมีวิชาเลือกอีกหลายวิชา อาทิ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การผลิตคอร์สแวร์เพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับการตลาด การประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ การผลิตงานด้านเทคนิคพิเศษ การผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลมีเดียสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักพัฒนาสื่อเสมือนจริง นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย นักวิชาการการศึกษา และนักพัฒนาเกมและแอนิเมชัน เป็นต้น โดยจะรับนักศึกษาที่จบ ปวส.ทุกสาขาวิชา จึงมั่นใจได้ว่า    ผู้จบจะสามารถมีงานทำ อย่างมั่นใจเพราะมีตำแหน่งงานรองรับจำนวนมาก ผู้สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ฯ โทร. 0925519356  LineID : namenOOn หรือ E-mail : [email protected]