หน้ากากอนามัยซีพี ส่งผ่าน 3 สถานทูตช่วย'แรงงานต่างด้าว'ปลอดภัยโควิด

14 ม.ค. 2564
73
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัย9หมื่นชิ้นส่งสถานทูต เวียดนาม กัมพูชา ลาว เพื่อมอบให้แรงงานของแต่ละชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกชาติซึ้งน้ำใจ ห่วงใยแรงงานเท่าเทียมทุกชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยซีพี มอบผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตามนโยบายด้านสุขอนามัยและการป้องกันตนเองจากโรคระบาดของนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ

หน้ากากอนามัยซีพี ส่งผ่าน 3 สถานทูตช่วย'แรงงานต่างด้าว'ปลอดภัยโควิด
 
นายประสิทธิ์ กล่าวถึงการดูแลแรงงานภายในโรงงาน ให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยตระหนักดีว่า เมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของเรา แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างบ้านต่างเมืองของตน จึงได้นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูต 3 แห่งๆละ 30,000 ชิ้น  ได้แก่  สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ สถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง  

 

หน้ากากอนามัยซีพี ส่งผ่าน 3 สถานทูตช่วย'แรงงานต่างด้าว'ปลอดภัยโควิด

นายฟาน จี ทั่น (H.E. Phan Chí Thanh) เอกอัครราชทูตฯเวียดนาม กล่าวว่า เอกชนรายนี้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่พวกเขาก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง และเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้

หน้ากากอนามัยซีพี ส่งผ่าน 3 สถานทูตช่วย'แรงงานต่างด้าว'ปลอดภัยโควิด

ด้าน นายอูก ซอร์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ระบุว่า ชาวกัมพูชาทำงานกับเอกชนรายนี้ ซึ่งได้รับการดูแลเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้ว ครั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย รัฐบาลกัมพูชาขอขอบคุณอย่างยิ่ง และขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว

 

หน้ากากอนามัยซีพี ส่งผ่าน 3 สถานทูตช่วย'แรงงานต่างด้าว'ปลอดภัยโควิด

ส่วน นายแสง สุขะทิวง (H.E. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูต สปป.ลาว กล่าวประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย และบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาว สปป.ลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และขอบคุณคนไทยและซีพีเอฟอย่างยิ่ง

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ซีพี-ซีพีเอฟ ได้มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ผ่านสถานทูตเมียนมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วย./