Lifestyle

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย เพื่อพัฒนาต่อยอด "แพทย์นวัตกร" จากคณะแพทยศาสตร์  ลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปีละร่วม 1 แสนล้านบาท

วันที่13 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (บริเวณอาคารวิศวกรรมอวกาศและระบบโลกเดิม) ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

อ่านข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด ผู้บริหารสจล.เสียสละเงินเดือนช่วยนศ.6ล้าน

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ สจล. ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภา สจล. เป็นประธานในพิธีและนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และประกอบพิธียกเสาเข็ม

 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ว่าในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปี สจล.ในปี2563นี้

 

"สจล.ยังตั้งมั่นในนโยบาย พัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป จึงมีแนวความคิดจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร"ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าว
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวอีกว่า  โรงพยาบาลแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ โดยคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ต้องนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปีละร่วม1แสนล้านบาท

"นับเป็นโจทย์พันธกิจสำคัญของสถาบันการศึกษายุคใหม่ ที่จะพัฒนาสรรค์สร้างกำลังคนเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทางการแพทย์และลดการพึ่งพาต่างประเทศ"ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

อธิการบดี สจล.  กล่าวด้วยว่า สจล.จึงมีเป้าประสงค์สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร บนเนื้อที่ 8.25ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 900 ล้านบาท เพื่อเป็นทั้งโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย และวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดแพทย์นวัตกรจากคณะแพทยศาสตร์ ให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะด้านสุขภาพที่ครบถ้วน

ทั้งความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรค ควบคู่ไปกับทักษะด้านการวิจัย มีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการรักษาโรค รวมทั้งช่วยลดอัตราการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ สามารถสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพของคนไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ดังนั้น โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย” ศ.ดร.สุชัชวีร์  กล่าวในที่สุด

 

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

 

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

 

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

 

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

 

'60ปี สจล.' ผุดรพ.วิจัยนวัตกรรมการแพทย์แห่งแรกของไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ