Kom Lifestyle

สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 

สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โดยโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย  ร่วมกับ  ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง และภาคีเครือข่าย จ.ปทุมธานี ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดเวทีอบรมให้ความรู้และการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือเกื้อหนุนในการดำเนินกิจกรรมจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างพอเพียง หรือเพิ่มมากขึ้น ได้เข้าถึงระบบการเพาะปลูก เพื่อได้บริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย ในยามวิกฤติจากโรคระบาดโควิด 19   สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย และสุขาภิบาล โภชนาการที่ดี  ควบคู่การสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในการให้บริการอาหารและการจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ  ลดอัตราของภาวะโรคอ้วนในวัยเรียน  พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อใช้ใน โครงการอาหารกลางวันที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน

 ทั้งนี้มีสมาชิกภาคีเครือข่ายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ รร.บ้านบึง รร.วัดบัวขวัญ  รร.ปากคลองสอง รร.ชุมชนวัดเสด็จ  รร.สามัคคีประชาราษฎร์บำรุง   ชุมชนหมู่บ้านเจริญลาภ3  ชุมชนบ้านคลองขวางบน  ชุมชนธัญยพร   ชุมชนวัดเสด็จ   ชมรมตลาดสีเขียวเทศบาลนครรังสิต  สมาคมธุรกิจการค้าอาหาร และศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยบ้านคลองขวางบน (ฟาร์มเห็ดป้านา) อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

                   สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ทางคณะครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ในการส่งเสริมการออกกำลังและลดภาวะเด็กน้ำหนักตัวเกิน การสร้างขบวนการให้เกิดสภาพแวดล้อม สุขภาพที่ดี ภายในสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน  นอกจากนี้คุณขัวญเมือง ฤทธิ์เดช ผู้นำชุมชนเจริญลาภ 3 ได้แนะนำแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัวทุกรั้วกินร่วมกันได้” ในด้านวิชาการสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดี จาก คุณวไลลักษณ์ ศรีสุระ อดีตนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ และ ผอ.ธนชีพ พีระธรณิศร์  ศุนย์ปฎิบัติการฯ กรมอนามัย ในเรื่องอาหารกับการป้องกันภัยห่างไกลโรคโควิด 19 ด้วย วิธีการ HDC   คุณพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์  เจ้าของร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ ได้อบรมสอนวิธีการเตรียม ปรุงดิน ที่ปลูกผัก”วอเตอร์เครส” พืชเศรษฐกิจยุคใหม่ ปลอดภัยและส่งต่อเมนูอาหารถึงโต๊ะ 

              สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 
 ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กล่าวว่า“ต้องขอขอบคุณ ทาง สสส. ที่ได้นำโครงการดีดีเช่นนี้มาที่จังหวัดปทุมธานีของเรา โครงการนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม ซึ่งสามารถต่อยอด พัฒนาไปสู่การทำงานเชิงนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำและคนในชุมชน รวมถึงหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”  

                  สสส.เสริมสร้างความมั่นคงอาหารปลอดภัย โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น 
 ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งบริการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพได้อย่างง่าย สะดวก เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เกิดความตระหนักรับรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและ มีโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้มากขึ้น สู่การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  เราพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกพืช ผักที่ปลอดภัยไว้บริโภคเอง ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน   ไม่ได้รับความลำบาก คือ มีกิน มีใช้ และมีเหลือเก็บ ไม่ว่าจะในยามปกติหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลด้านการสร้างความยั่งยืนให้เกิดเป็นชุมชนอาหารต่อไปได้ในอนาคต” 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด