Lifestyle & Beauty

สธ.ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานSHA

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐานSHAความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า กระทรวงสาธารณสุข

โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยAmazingThailand Safety & Health Administration(SHA)สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (NewNormal)

ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานSHAแก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการภายใต้ 3CClean คือส้วมสาธารณะมาตรฐานHASร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health)ตลอดเส้นทางเดินทางCare :โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green and Clean Hospital)และClear ระบบระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง ที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไปในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ

สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์SHAซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 

ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,755 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย

โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่เปิดให้บริการแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)https://thailandsha.tourismthailand.org/จำนวนการเข้าชมรับรู้โครงการ 1,586,925 คน/ครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ กระตุ้นผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

สธ.ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานSHA

สธ.ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานSHA

สธ.ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานSHA

สธ.ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐานSHA

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด