Lifestyle

"มหิดล"แชมป์มหาวิทยาลัยอันดับ1ของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มหิดล"แชมป์ มหาวิทยาลัย อันดับ1ของประเทศไทย ใน 5 สาขา ระบุ มม. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง12ปีจากการจัดของNTU University Rankings 2019 

 


จากการจัดอันดับของ QS World University Ranki มหิดล ติดอันดับ 1 ของไทย ใน 5 สาขาวิชาngs by Subject 2020


อ่านข่าว : ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2020 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา

 

โดยเป็นอันดับ 1 ในไทย ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ Life Sciences & Medicine อันดับที่ 143 (จากเดิม อันดับที่ 148) Medicine อันดับที่ 101-150 (อันดับคงที่) Pharmacy & Pharmacology อันดับที่ 101-150 (จากเดิม อันดับที่ 151-200)

 

"มหิดล"แชมป์มหาวิทยาลัยอันดับ1ของไทย

 

Linguistics อันดับที่ 151-200 (จากเดิม อันดับที่ 201-250) และ Biological Sciences อันดับที่ 201-250 (อันดับคงที่)

 

จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ยังคงแสดงถึงความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Life Sciences & Medicine, Medicine, Pharmacy & Pharmacology, Linguistics และ Biological Sciences โดย มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ก่อนหน้านั้น เมื่อปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ล่าสุดโดย NTU University Rankings 2019 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ