Kom Lifestyle

มหา'ลัย เอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G

มหา'ลัย เอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ระดับป.โท-ป.เอก รองรับเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง 5G-AI-IOT เน้นหลักสูตรใช้งานได้จริง ในฐานะมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งด้าน AI Technology ของอาเซียน

 

 

          ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน AI Technology ระดับอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุค 5G ของทั่วโลก ประเทศไทยต้องเดินหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเวทีการค้าระดับโลก การพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี  IOT (Internet Of Things) และ AI (Artificial Intelligence) ที่จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคแรงงานทั่วโลกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์  

 

          โดยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะ "วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering หรือ ECE)" ของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เน้นส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างเต็มที่ นับเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะต้องผลิตบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อเอื้อประโยชน์เข้าสู่อุตสาหกรรม ตลอดจนล้อกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในยุคการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม” เป็นอีกปัจจัยหลักในการกระตุ้นการเติบโตของงานวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรในประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "Enabling Endless Possibilities” หรือ การต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หวังให้นำความรู้ ความสามารถ บูรณาการให้พัฒนานำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในการทำงาน และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย โดยความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล คือการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางวิศวกรรมให้สามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาทำงานได้ทันทีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการ จนทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพผ่านการเรียนและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง รวมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรมากมาย ทั้งกับองค์กรธุรกิจระดับประเทศ และองค์กรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ 

 

         ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) สามารถส่ง Statement of Purpose (SOP) สำเนาผลการเรียนระดับปริญญาตรี และสำเนาผลสอบ TOEFL เพื่อเข้ารับคำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนโดยตรงกับคณาจารย์ หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cmkl.ac.th และ www.facebook.com/CMKLUniversity

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด