Kom Lifestyle

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กสอ. เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน  

 

 

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งหมู่บ้านหัวเขาจีนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การนำอัตลักษณ์มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน พร้อมมอบป้ายโครงการ CIV ให้กับผู้นำชุมชนและมอบป้ายสินเชื่อ Local Economy Loan จำนวน 5 ราย วงเงิน 27 ล้านบาท

 

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

 

          “ชุมชนบ้านหัวเขาจีน” เป็น 1 ใน 215 ชุมชน ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเป็น“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” โดยชุมชนบ้านหัวเขาจีน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์เรียกว่า “ไทยทรงดำ” ซึ่งชาวไทยทรงดำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยังคงรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง การทอผ้าขาวม้าคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำเปลเด็ก คาดเอว โพกหัว เสาฉัตรในพิธีต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงเกิดความคิดริเริ่มในการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป 

 

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

 

          ทั้งนี้ กสอ.ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำโครงสร้างชุมชน การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว การนำอัตลักษณ์มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบ Offline และ Online การให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เทคนิค วิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยู่ให้มีความทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชนจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิต ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตเองได้ในชุมชน โดยจะเน้นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน กระเป๋าผ้า พัฒนารูปทรงของกระเป๋าผ้าใหม่ ให้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นง่ายๆ และยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยประมาณ 270,000 – 300,000 บาท ต่อเดือน     

 

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

 

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณชุมชน ชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน ชมทัศนียภาพในหมู่บ้าน และฐานการเรียนรู้คุ้มต่าง ๆ อาทิ คุ้ม 5 ไหกับอาหารพื้นเมือง คุ้มจักสาน กับการสืบสานภูมิปัญญา คุ้มก่อสร้างใยไหมทอผ้า คุ้มเส้นใยถักทอก่อสร้างทางฝัน และชมการแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ อิ่นกอน ฟ้อนแกน และร่วมสนุกกับการรำแคน การนวดแผนไทย เป็นต้น   

 

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

 

          ด้านนางวีณา สุขอยู่ เลขานุการวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน กล่าวถึง การดำเนินงานของหมู่บ้านหัวเขาจีน ซึ่งมีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยได้นำเอาวัฒนธรรมมาต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพที่มีจุดเด่นก็คือ การทอผ้า โดยสตรีในหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้า โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น และรู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในหมู่บ้าน CIV ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. และได้รับเลือกเป็น OTOP 5 ดาว ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าสู่แผนการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน CIV จากนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ หากท่านใดที่สนใจติดต่อเยี่ยมชม ชุมชนบ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 086-0189318 คุณวีณา สุขอยู่ หรือทาง Facebook : Huakaojeen 

 

กสอ.เยี่ยมชมความก้าวหน้าหมู่บ้าน CIV บ้านหัวเขาจีน

 

 

logoline