Kom Lifestyle

ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ

ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ที่ทรงมีต่อวงการดนตรีคลาสสิกของไทย

          เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธาน “พัฒนาพรสวรรค์ สรรค์สร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากล” ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อวงการดนตรีคลาสสิกของไทย คณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562

ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ

ม.ล.สราลี กิติยากร-อิทธิพล คุณปลื้ม-จุมพจน์ เชื้อสาย

          โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการ ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ รองเลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการทุนฯ ร่วมงาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อค่ำวันก่อน

ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์-ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตพร-ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ-พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์

          ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ได้ชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 และมอบเข็มที่ระลึกทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ แก่ผู้แทนองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, จีรานุช ภิรมย์ภักดี, อรุณีประภา หอมเศรษฐี, อัจฉรา เสริบุตร, กุณฑลี ประจิมทิศ, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตพร, พิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ฯลฯ

          ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ

ดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกสมเด็จพระพี่นางฯ

ส่วนหนึ่งของการแสดง

          จุมพจน์ กล่าวว่า ในปีนี้นำเสนอการแสดงดนตรีคลาสสิกประกอบบัลเลต์ 8 รายการ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีคลาสสิกทั้งแบบบรรเลงเดี่ยวและคู่ระหว่างเครื่องสายไวโอลิน และเปียโน โดยเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกเดี่ยว 4 รายการ และเพลงคลาสสิก ประกอบบัลเลต์ 4 รายการ โดย โอเรเลียง ปอนติเอร์ นักเปียโนผู้มีชื่อเสียงจากประเทศฝรั่งเศส, มาติเยอ อารามา นักไวโอลินมือหนึ่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันไวโอลินชั้นสูงแห่งบอร์โดซ์ ชาร์ล จูด นักบัลเลต์เอก ระดับโลกแห่งโรงละครโอเปร่า ปารีส อดีตผู้อำนวยการ หอบัลเลต์แห่งบอร์โดซ์ เชื้อชาติ เวียดนาม ฝรั่งเศส และ สเตฟานี รูโบล ผู้แสดงเอก บัลเลต์หญิง จากหอบัลเลต์แห่งบอร์โดซ์

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด