Lifestyle

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain"รับดิจิทัล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain for Enterprise Transformation"ติวเข้มดิจิทัลปรับทิศทางธุรกิจสอดคล้องยุคปัจจุบัน

 

28 มิถุนายน 2562 "นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain for Enterprise Transformation"ติวเข้มดิจิทัลปรับทิศทางธุรกิจสอดคล้องยุคปัจจุบัน เผยไทยทุ่มเงินมหาศาลด้านไอทีแต่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

 

 

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงความร่วมมือกับ SIAM ICO เพื่อเปิดอบรมหลักสูตร“Blockchain for Enterprise Transformation” ว่า การแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ต้องหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน บล็อกเชนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางธุรกิจ เพราะบล็อกเชนไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการใช้งานด้านการเงินหรือการทำธุรกรรม แต่ยังเป็นเครื่องมือบันทึก จัดเก็บข้อมูล และการตรวจสอบติดตามเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรยุคใหม่ รวมถึงการทำความรู้จักกับระบบนิเวศทางธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้บล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ แม้แต่ Social Network ระดับโลก อย่าง Facebook ก็นำมาใช้งาน 

 

หลักสูตรพิเศษ Blockchain for EnterpriseTransformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ถือได้ว่าเป็นที่แรกที่เปิดคอร์สวิชานี้ ในเวลากระชับเพียง 3 วันใน 3 สัปดาห์ของเดือนสิงหาคม โดยวันสุดท้ายของหลักสูตร จะจัดให้มีเวิร์กชอป และจะนำหลัก Design Thinking เข้ามาผสมผสานในการจัดอบรมเพื่อให้ ผู้เรียนได้ประโยชน์ควบคู่ไปด้วย 

 

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain"รับดิจิทัล

 

"การอบรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่พัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain  ให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์จากโครงการ และจะทำโครงการนี้ต่อไป จะมีการอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านไอทีก็ได้ รวมถึงจะมีการทำเวิร์กชอป ครั้งนี้จะรับ 25-30 คนเพื่อให้มีความใกล้ชิดและได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ สำหรับเป้าหมายจะเป็นผู้นำองค์กร ศิษย์เก่านิด้า หรือกลุ่มลูกค้าของ SIAM ICO ที่จะเป็นประโยนช์สำหรับผู้ที่ต้องการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยเฉพาะดิจิทัลหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจต่อไป"

 

ส่วนตัวต้องการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้อยู่แล้วและได้หารือกับSIAM ICO ซึ่งมีเป้าหมายที่ไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ เพราะ Blockchainเป็นภาพใหญ่หลายคนรู้จักBitcoin รู้จักคริปโตเคอเรนซี่ แต่ข้อเท็จจริงๆ แล้วบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์เข้ากับองค์กรหรือสถาบัน  เชื่อว่าบล็อกเชนจะนำพาเราไปสู่สิ่งอื่นๆ อีกหลายๆเรื่องได้อาทิSupply Chain หรือ ระบบการจัดเก็บประวัติ  การรักษาพยาบาล หรือ เก็บข้อมูล Tourism ซึ่งต่อไปใช้การใช้จะกว้างออกไปอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้ 

 

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain"รับดิจิทัล

 

นายปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง SIAM ICO จำกัด  กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร Blockchain for Enterprise Transformation ว่า มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชน และ Digital Transformation จึงได้ร่วมพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยผูกเอา 2 เรื่องไว้ด้วยกัน  โดยหากมีความสนใจเรื่องบล็อกเชน ก็จะได้เรื่อง Digital Transformation ด้วยและจะพบว่าจะปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นดิจิทัลไม่ต้องใช้บล็อกเชนก็ได้เพราะมีแนวทางมากมาย รวมทั้งมีหลักสูตรอื่น ๆ  

 

การอบรมนอกจากจะได้รู้กระบวนการ แล้วยังมีการเวิร์กชอป ที่เราจะสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรว่าต้องรู้จักแกนหลักขององค์กร องค์ประกอบภายนอกมีอะไรบ้าง มีกรณีศึกษาจากกรณีทั้งไทยและต่างประเทศอะไรที่นำมาใช้ได้ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน  ตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป ที่มีความตั้งใจจะพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจสำคัญ  เน้นถ่ายทอดความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริงอย่างเต็มที่หลักสูตรดังกล่าวเป็นคอร์สแรกของ"Digital Transformation"

 

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain"รับดิจิทัล

 

"การอบรมหลักสูตรจะเน้นการนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงใน เพื่อให้เข้าสู่ "Digital Transformation" ซึ่งจะจัดให้เหมาะสมกับองค์กรว่ามีแพลทฟอร์มอย่างไร การนำ Blockchain  ไปใช้กับDigitalเพื่อส่งเสริมและปรับทิศทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน"

 

ทั่วโลกตื่นตัวกับ"DigitalT ransformation"และใช้เงินมากถึง 1.3 ล้านเหรียญลงทุนเกี่ยวกับดิจิตัลแต่มีไม่กี่รายเท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จและไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยเองมีการลงทุนทางด้านไอที 4 แสนล้านบาททั้งด้านฮาร์ดแวร์ประมาณ 3.8 แสนล้านบาท และซอฟแวร์ประมาณ  8 หมื่น 9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนหรือนโยบายเดิมที่ได้วางไว้เท่านั้น แต่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควร ทำให้เราต้องสูญเสียเงินในการทำดิจิทัลประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

 

"นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain"รับดิจิทัล

 

"เราต้องเข้าในใจบริบท โลกติจิทัลว่าเป็นอย่างไร  ที่ผ่านมาเราทำตามแพลทฟอร์มจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถนำมาปรับเข้ากับตนเองได้  รวมถึงไม่ตรงตามเป้าหมายของการใช้งาน แต่อย่างน้อยถือว่าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น ให้มีการตื่นตัว การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติในของเรื่องข้อมูล  เกี่ยวกับแปลงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่มีความอัพเดท เพื่อนำไปสู่ระบบไอที หรือดิจิทัลรวมทั้งระบบออนไลน์ แม้ว่าจะมีการออนไลน์ข้อมูลเนื้อหาแต่ก็ยังปิดกั้นการเข้าถึง ดังนั้นควรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ open data เพื่อให้ผู้เข้ามาค้นคว้าได้นำเอาสาระสำคัญในเรื่องนั้น  ๆ ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในด้านเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ ต่อไป"

 

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรจะเน้นการนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงใน เพื่อให้เข้าสู่ "Digital Transformation" ซึ่งจะจัดให้เหมาะสมกับองค์กรว่ามีแพลทฟอร์มอย่างไร การนำ Blockchain  ไปใช้กับDigitalเพื่อส่งเสริมและปรับทิศทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด