Lifestyle & Beauty

HINO ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...

บริษัทฮีโน่มอเตอร์ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น, บริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และขยายการบริการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำกัด  (HML) สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้ง คุณสมชาย  เปลี่ยนแก้ว  เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อสร้างรากฐานเป็นศูนย์การวางแผนผลิตภัณฑ์และการพัฒนา ในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ และจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนกรกฏาคมในปี 2562 คาดว่าพร้อมเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2564  ประกอบไปด้วยศูนย์การผลิต และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงมีสนามทดสอบพร้อมอาคารปฏิบัติการ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 3,560 ล้านบาท เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ตามสโลแกนที่ว่า “เป็นมากกว่ารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร ” พร้อมสนับสนุนใน 3 ด้านหลัก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ 1.ผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 2.การบริการแบบบูรณาการ สามารถปรับเปลี่ยนตามรถยนต์แต่ละคัน 3.พื้นที่กิจกรรมใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว ได้กล่าวว่าเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้บริษัทของเราเติบโตอย่างยั่งยืน เรามีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยการผลิตรถยนต์แต่ละคันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวมการวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการผลิต รวมทั้งการบริการแบบบูรณาการในอาเซียนไว้ด้วยกัน                                                                                    

นอกจากนี้ คุณสมชาย ยังได้กล่าวอีกว่า กลุ่มบริษัทฮีโน่วางแผนโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนไปจนถึงปี 2025 (พ.ศ.2568) โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเสาหลักแห่งที่สองถัดจากญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การบริการแบบบูรณาการภายในภูมิภาคอาเซียน สำหรับศูนย์แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการวางแผน การพัฒนาการผลิตสินค้าในประเทศไทย เป็นศูนย์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานโคกะ (Koga Plant) ซึ่งเป็นโรงงานแม่ในประเทศญี่ปุ่นโดยศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำหรับตลาดประเทศไทยในปี 2564 และจะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนประมาณ ปี 2567

นอกจากการสร้างระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ในส่วนทางด้านการขาย มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่า พร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างการบริการแบบบูรณาการ โดยยกระดับความสามารถวางรากฐานเพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้าในประเทศไทย ทั้งในด้านการจัดอบรมการขับขี่ให้กับลูกค้า และอบรมเจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการให้บริการแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

ท้ายสุดนี้ ฮีโน่ยืนยันอีกครั้ง ว่า ฮีโน่ประเทศไทยพร้อมสร้างและนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง  ฮีโน่ไม่ได้มองแค่สามารถผลิตและขายรถได้ แต่ต้อง “ เป็นมากกว่ารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร ” และพร้อมก้าวไปข้างหน้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป ....

HINO ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด