Lifestyle

บ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานจริง

3กูรูนักออกแบบมาแชร์ประสบการณ์งานออกแบบให้แก่นักศึกษาวิชาออกแบบ ยัง ทาเลนท์ ดีไซเนอร์

          เพื่อบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ เติมพลังความคิดสร้างสรรค์และเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง 3 กูรูนักออกแบบ พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล, “ต้น” บดินทร์ พลางกูร และ “จือ” ณัฏฐา สุนทรวิเนตร์ จึงมาแชร์ประสบการณ์งานออกแบบที่ดี แก่นักศึกษาวิชาออกแบบ ยัง ทาเลนท์ ดีไซเนอร์ ในงานเวิร์กช็อป “สเปซ, สไตล์, ฟังก์ชั่น แอนด์ เพอร์ซันนอลิตี้” เมื่อวันก่อน

บ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานจริง

ณัฏฐา สุนทรวิเนตร์-พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล-บดินทร์ พลางกูร

          พิมพ์รุจา รองประธานกรรมการ และดีไซเนอร์ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่งแก่ลูกค้าดีเอ็มโฮม ให้ความเห็นว่า งานออกแบบตกแต่งในปัจจุบันไม่มีกฎเกณฑ์ หรือสไตล์ที่ตายตัว แต่เป็นการทำงานบนความเป็นตัวตนของลูกค้าและผู้อยู่อาศัย หัวใจของงานออกแบบอยู่ตรงที่ การผสานฟังก์ชั่นการใช้งาน และการดึงอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิก ความชอบ เรียกว่าต้องเข้าใจอินไซต์ของลูกค้า เพราะแต่ละคนก็มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งงานออกแบบที่ได้ก็จะมีสไตล์ความพิเศษสะท้อน คาแรกเตอร์ของลูกค้า ได้อย่างชัดเจน และความเป็นตัวตนนี้แหละคือเอกลักษณ์ของงานออกแบบที่ดีและจะคงอยู่ต่อไป

          ด้าน “ต้น” บดินทร์ นักออกแบบผู้มีความชัดเจนในแนวทางการออกแบบที่ ไม่ตามเทรนด์ แต่มองถึงความเป็นปัจเจกและบริบทโดยรอบของลูกค้าและความสัมพันธ์ของสเปซ บอกว่า เราต้องนำบริบททั้งหมดโดยรอบลูกค้ามาปรับใช้ เวลาออกแบบทุกงาน ลูกค้าจะมีคาแรกเตอร์ มีตัวตน ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไอเดนติตี้ ที่ที่เราจะไปอยู่ สภาพแวดล้อม ฉะนั้นงานออกแบบควรจะสะท้อนตัวตนของผู้อยู่ งานออกแบบและตกแต่งภายในที่ดี ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะสัมพันธ์กับพื้นที่ และไม่เฉพาะเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่มาด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ลงตัวกับสภาพแวดล้อม

          ขณะที่ “จือ” ณัฏฐา ดีไซเนอร์เจ้าของ บริษัท Double V Space จำกัด เสริมว่า การจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดีต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมของคน และบริบทของสังคม สภาพแวดล้อม การทำงานดีไซน์ไม่เหมือนการทำงานไฟน์อาร์ต ต้องเข้าถึงความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแค่ความสวยงามที่เราจะแนะนำลูกค้าแต่จะต้องสอดรับกับไลฟ์สไตล์การใช้งาน จึงจะเป็นการใช้งานได้อย่างคุ้มประโยชน์ ที่ฟังก์ชั่นต้องมาพร้อมกับฟอร์ม

บ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่สู่โลกการทำงานจริง

ศิรวิชญ์ ชอบธรรม รับรางวัลจากตัวแทนดีเอ็มโฮม

          ทั้งนี้ ดีเอ็มโฮม ได้จัดประกวดการออกแบบตกแต่งห้องพักในคอนโดมิเนียม แก่นักศึกษาวิชาออกแบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและมอบโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือเพื่อเป็น ยัง ทาเลนต์ ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ ที่จะช่วยพัฒนาวงการออกแบบภายในให้ก้าวหน้าในอนาคต โดยมี ศิรวิชญ์ ชอบธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ชนะได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อนสาขาวิชวล เมอร์แชนไดซ์ ที่เซ็นทรัล เซนต์มาติน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ

ข่าวยอดนิยม