Kom Lifestyle

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายรางวัล "ศิลปาธร" สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ)

         ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งปวง ดังนั้น เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ในโอกาสที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงได้รับการถวายรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ ศิลปินร่วมสมัยและศิลปินที่ได้รับรางวัล “ศิลปาธร” เฝ้ารับเสด็จ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อวันก่อน

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ เฝ้าฯ รับเสด็จ

         วีระ โรจน์พจนรัตน์ เผยว่า ในปีนี้ได้เห็นชอบผลการพิจารณาตัดสินรางวัล “ศิลปาธร” ภายใต้มติเห็นชอบของคณะกรรมการตัดสินรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น 7 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, ​สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์) อรรฆย์ ฟองสมุทร, สาขาสถาปัตยกรรม ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ, สาขาวรรณศิลป์ อุทิศ เหมะมูล, สาขาดนตรี ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ, สาขาศิลปะการแสดง ธีระวัฒน์ มุลวิไล, สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โสฬส สุขุม

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ

          “ในนามประชาชนชาวไทยมีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงรับการถวายรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปีพุทธศักราช 2561 นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งสำหรับวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ได้มีองค์ศิลปินศิลปาธร ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

ธีระวัฒน์ มุลวิไล

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

โสฬส สุขุม

         สำหรับกระบวนการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะจากนักวิชาการ นักวิจารณ์งานศิลปะ ทำหน้าที่ในการคัดสรรและกลั่นกรองศิลปินที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จากนั้นคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานดีเด่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ปัจจุบันมีศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 74 คน ดังนั้น รางวัลศิลปาธร จึงเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิลปินร่วมสมัยในการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพอย่างมั่นคง เพื่อเป็นคุณูปการต่อชาติต่อสังคมไทยสืบไป

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปินศิลปาธร

          ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง