Kom Lifestyle

ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย

ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

         จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วสำหรับโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” ซึ่งบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ FIA (The FédérationInternationale de l'Automobile) ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ที่ทางสยามมิชลินดำเนินการมานานถึง 25 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันมากกว่ากลุ่มอื่น

ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย

ดร.สุเมต สุวรรณพรหม-เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ

         ในปีนี้นำโดย เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้ชาวอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” โดยมีการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชนด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ วิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ.ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ดร.สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ฯลฯ

ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย

         เสกสรรค์ กล่าวว่า จากการจัดอันดับของ World Atlas Survey ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก และจากสถิติขององค์การอนามัยโลก หรือฮู พบว่าร้อยละ 73 ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยเองนั้น พบว่าร้อยละ 86 ของผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนร้อยละ 70 ของผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในชุมชนและหมู่บ้านตามถนนสายรองต่างๆ และมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนถึงปีละกว่า 700 ราย 

ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย

          “เยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่ทุกวันนี้เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ดังนั้นการรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และช่วยให้ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยทางท้องถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทสยามมิชลิน จำกัด มีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมตรวจเช็กสภาพรถ และสภาพยาง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล กิจกรรมตรวจเช็กสภาพรถให้รถตู้สาธารณะในช่วงฤดูฝน และการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร” 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง