Kom Lifestyle

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...

สสปท. ดันกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก  เน้นย้ำการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม ณ เวลา ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” โดยมีพลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับต้น ให้แก่สถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก และมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดราชบุรีที่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงภายใต้โครงการ Safety Thailand

การจัดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขยายผลในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค โดยเน้นย้ำการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ  ในหัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่ ” และหัวข้อ“กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ” นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” การอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม และยังมีเวทีการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายของ สสปท. อีกด้วย 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด