Kom Lifestyle

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย ดึงผู้ประกอบการฐานรากจากทั่วประเทศมาแสดงศักยภาพในงาน 'MOC Biz Club Expo 2018' ระดับประเทศ


26  กรกฏาคม 2561 "พาณิชย์ฯ"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย ดึงผู้ประกอบการฐานรากจากทั่วประเทศมาแสดงศักยภาพในงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018’ ระดับประเทศ

 

กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018’ มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค   เมืองทองธานี เพื่อประกาศศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศ รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่เวทีการค้าระดับโลก

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) ว่า งานในวันนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจและบริษัทชั้นนำของไทยนำสินค้าของดีระดับประเทศเข้ามาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายกว่า  400 ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวคิดเสริมสร้างและยกระดับธุรกิจฐานรากที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดในระดับโลก

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

โดยชูสินค้าที่มีความโดดเด่น เน้นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจากแต่ละท้องถิ่นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อดึงรายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทย  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ    

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาให้แก่ Micro SMEs หรือคนตัวเล็ก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยดำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’  ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการร่วมกันคิด พัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club   มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยแสดงศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้สมาชิก MOC Biz Club โดยการจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย 1.การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีของเด่น และอาหารเลิศรส 4 ภาค จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club   ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  และเส้นทางสายไหม พบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมซึ่งมีความโดดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

2.การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  3.การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน 4.การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

งานมหกรรม ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับประเทศ      เป็นการนำสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 400 ธุรกิจ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศมาแสดงและจัดจำหน่ายโดย ภาคเหนือ นำสินค้าขึ้นชื่อมาจำหน่าย เช่น กระเทียมดำลำพูน, เซรามิคและเครื่องเงินทรงคุณค่า,  ผ้าทอมือลายโบราณฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น ชาหม่อนออร์แกนิค, ครกหินอ่างศิลา, เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิ 105, ผ้าไหมมัดหมี่ 6 ตะกอ,ฝ้ายทอมือ ภาคใต้ เช่น  ผ้าบาติกโบราณ, ไข่มุกอันดามัน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังยกร้านอาหารเลิศรสกว่า 100 ร้านจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาให้เลือกชิมอย่างจุใจ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค และพลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง กัน-นภัทร, ปุยฝ้าย-ณัฎฐพัชร์ และ ฝน ธนสุนธร นั่งชมแบบติดเวที ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ และมองหาพันธมิตรทางการค้า ซึ่งภายในงานมีนักลงทุน นักธุรกิจทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงห้างร้านชั้นนำมากมายทั้ง Online และ Offline เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในงาน

 

"พาณิชย์"จัดโชว์สุดยอดสินค้าดีของเด่นทั่วไทย

 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “เชื่อมั่นว่างาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดช่วยสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ  ซึ่งจะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกันในเครือข่าย    สร้างพันธมิตรทางการค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อกระตุ้นและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วม

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด