Kom Lifestyle

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @ร้านอาหาร (R-HAAN) ทองหล่อ ซอย 9

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

 

เปิดโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @ร้านอาหาร (R-HAAN) ทองหล่อ ซอย 9

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการ เชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ยกระดับเมนูอาหารท้องถิ่นทั่วประเทศสู่ระดับนานาชาติ พร้อมรุกการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของพื้นที่ วัฒนธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว ผนวกกับการแนะนำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กับการลิ้มรสอาหารและลงมือทำอาหารด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนำมาใช้ในการท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นตัวช่วยในการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ และขยายฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถใช้เป็การดึงดูดรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแน่นอน

สายชิมเชิญทางนี้ ท่องเที่ยวยุคใหม่ อิ่มอร่อยไลฟ์สไตล์ชุมชน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง