Kom Lifestyle

สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี

สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

.....

งานแถลงข่าว การจัดงาน วันสตรีไทย ประจําปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี”

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน วันสตรีไทย ประจําปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด“สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ในวันที่ ๑ สิงหาคม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี

มีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้
นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึง แนวคิดการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย

ตัวแทนสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
นางสาววรนัน รัตรวิภัคกุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตัวแทนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ กล่าวว่า ผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัล เรื่องการข่วยทีมหมูป่า 13 คนด้วยการให้คุณเบิร์น สามีที่เป็นผู้สำรวจถ้ำเข้าสำรวจถ้ำเป็นกบุ่มแรก แบะได้ช่วยประสานงานนักดำน้ำจากอังกฤษมาช่วยดำน้ำในถ้ำและผลงานส่งเสริมสตรีในพื้นที่ให้พออยู่พอกิน มีความเป็นอยู่ที่บ้านเกิดมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุกๆด้าน

นางสาวพรรณพนัช สกุลรัตนตรัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ ตัวแทนเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ กล่าวถึงความรู้สึกที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตและครอบครัว เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันมาก ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดิฉันจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง สืบสานวิถีความเป็นกุลสตรีไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

กิจกรรมในวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เช่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานดำเนินการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม กรรมการ/เลขานุการดำเนินการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ นางกนกพร ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง