Kom Lifestyle

งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3

งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ได้เข้าร่วม งานสมัชชาการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดยพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเครือข่ายองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ (อพท.56) วันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๒๖ ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง