Kom Lifestyle

"Myanmar Insight 2018" เจาะลึกสร้างโอกาสการลงทุนไทยในเมียนมา

"Myanmar Insight 2018" เจาะลึกสร้างโอกาสการลงทุนไทยในเมียนมา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...

“Myanmar Insight 2018” เจาะลึก สร้างโอกาสการค้าและการลงทุนไทยในเมียนมา

“เมียนมา” หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียนที่ถือเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่น่าสนใจและมีศักยภาพสำหรับนักธุรกิจไทยในลำดับต้นๆ

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (ThaiBusiness Association of Myanmar – TBAM) จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “MyanmarInsight 2018”    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561ที่โรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ

นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าและการลงทุนในเมียนมา และยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาในปี 2561โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเมียนมา 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีสำคัญของเมียนมาถึง 4 ท่านเข้าร่วมงาน ได้แก่ 

นาย ThaungTun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐบาลกลางของเมียนมา/ประธานคณะกรรมการการลงทุน   แห่งเมียนมา นาย OhnMaung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว นาย Set Aung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง นาย MinKyaw Lwin รัฐมนตรีกิจการเทศบาลและการก่อสร้างรัฐมอญ ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ภาคเอกชนในสาขาต่างๆ ทั้งจากเมียนมาและไทยมาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงชึกและประสบการณ์ด้านการค้าและการลงทุนในเมียนมาให้แก่นักธุรกิจไทยที่สนใจ

​งานสัมมนาครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับโดย นายจักร บุญ-หลงเอกอัครราชทูต   ณ กรุงย่างกุ้ง การกล่าวเปิดการสัมมนาโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการปาฐกถาพิเศษโดย Thaung Tun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐบาลกลางของเมียนมา ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในต่างประเทศ: ทำไมถึงเลือกเมียนมา” โดยมี นายSet Aung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมาและนาย Aung Naing Ooเลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมาเป็นผู้ให้ข้อมูลภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในเมียนมา ตลอดจนกฎระเบียบใหม่ๆ ที่สำคัญ รวมถึงบทบาทของรัฐบาลเมียนมาในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและช่องทางการดำเนินธุรกิจด้านการค้า

​เสริมด้วยการให้ข้อมูลธุรกิจแบบเจาะลึกในหลายสาขาที่รัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ รวมทั้งที่นักลงทุนไทยสนใจและมีศักยภาพ  อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมียนมา ภาคการไฟฟ้าและพลังงาน แหล่งพลังงานที่เมียนมาสนับสนุนและโอกาสการลงทุน แนวทางการทำการค้าในเมียนมา วิธีการและพื้นที่สำหรับการลงทุนด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ในเมียนมา เป็นต้น

​“ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการเมืองของเมียนมามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงรัฐต่างๆตามแนวชายแดนก็มีความสงบเรียบร้อยรัฐบาลเมียนมาจึงพยายามสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาซึ่งในปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาหลากหลายสาขา อาทิ ด้านไฟฟ้าและพลังงาน เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเหล็กไปจนถึงเสื้อผ้าและที่น่าสนใจมาก      

 

อีกสาขาหนึ่งคือธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันจะเริ่มเห็นนักธุรกิจไทยให้ความสนใจธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมีการทำธุรกิจและลงทุนสร้างโรงแรม ซึ่งฝ่ายเมียนมาเองก็ให้ความสนใจในธุรกิจท่องเที่ยวเช่นกัน ในด้านการค้าต้องยอมรับว่า สินค้าและบริการของไทยยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมียนมา  ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักธุรกิจไทย” เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งให้ข้อมูลพร้อมกล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดียิ่งที่นักลงทุนไทยจะได้พบปะกับนักธุรกิจชาวเมียนมา ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคตต่อไป

​“การมีหุ้นส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะพยายามออกกฎระเบียบให้มีความทันสมัยมากขึ้น แต่การติดต่อประสานงานต่างๆ อาจยังคงมีกฎระเบียบที่สลับซับซ้อน ดังนั้นการมีพันธมิตรธุรกิจที่ดีจะช่วยให้การลงทุนมีความราบรืน แต่การจะมีหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีได้นักธุรกิจไทยควรเข้าไปติดตามพัฒนาการ ความเคลื่อนไหวและสัมผัสมิติต่างๆ ของเมียนมาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ช่องทางและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ”

สถานเอกอัครราชทูตฯ และ TBAM ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา Myanmar Insight เป็นครั้งที่ 3โดยมุ่งหวังที่จะต่อยอดผลสำเร็จจากงานสัมมนา Myanmar Insight ครั้งก่อน ๆ กล่าวคือ เมื่อปี 2558 ที่เน้นเรื่องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในเมียนมา สำหรับในเมื่อปี 2560 ที่ได้เพิ่มการบรรยายเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของเมียนมาในระดับรัฐบาลกลาง รวมทั้งภาคเอกชนเมียนมา และล่าสุด ในปีนี้ ได้เชิญวิทยากรในระดับรัฐมนตรีจากรัฐต่าง ๆ ของเมียนมามาเข้าร่วมการสัมมนาด้วย

​เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักธุรกิจไทยได้รับฟังและพบปะผู้กำหนดนโยบายรวมทั้งได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากทั้ง          นักธุรกิจเมียนมาและนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเมียนมา”

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง