Kom Lifestyle

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่นครพนม ติดตามชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่นครพนม ติดตามชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่นครพนม ร่วมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครพนม ร่วมงานเสวนาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมที่จังหวัดนครพนม ประสานความสัมพันธ์ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนสถานพยาบาลและ สื่อมวลชนท้องถิ่น 10 จังหวัดภาคอีสาน     เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสิทธิประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังร่วมลงพื้นที่ติดตาม คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกันตนอย่าเท่าเทียม

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกันตน สู่โอกาส และสร้างอาชีพใหม่” โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) สังคม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมผู้ทุพพลภาพตามโครงการประกันสังคมมอบสุข จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย"นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนเมธี" ผู้ประกันทุพพลภาพ เนื่องจากภาวะไตวายเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดของเสียทำลายเซลสมอง ประกอบกับเป็นโรคเบาหวานทำให้ต้องตัดขาขวาใต้เข่าทิ้ง เนื่องจากติดเชื้อลุกลาม  ปัจจุบันได้รับสิทธิประกันสังคมที่ดูแลต่อเนื่อง โดยรับสิทธิเงินชดเชยการขาดรายได้ เดือนละ 7500 บาท รายที่ 2 ได้แก่ นายยงยุทธ ลำทอง ทุพพลภาพเนื่องจาก อุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ขาหักทั้งสองข้าง ไหล่ซ้ายหักจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรง แผลมีการติดเชื้อเนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย ปัจจุบันได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ เดือนละ 7500 บาท  ซึ่งสิทธิประกันสังคม เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถทำงานได้ สามารถมีตท้นทุนในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไป ตลอดจนช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ทุพพลภาพอีกทางหนึ่งด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานสร้างการรับรู้ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้เพื่อการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต หากลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง