Kom Lifestyle

กฟน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

กฟน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

กฟน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินีใน ร.9 สนับสนุนการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าติดตั้งไฟ LED 1,200 โคม 

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พร้อมเปิดงาน กฟน. 60 ปี มอบ LED 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นการส่งมอบไฟสาธารณะ LED จำนวนกว่า 1,200 โคม ให้กับคุ้งบางกะเจ้า โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 6 แห่งเป็นผู้รับมอบ ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.ทรงคนอง อบต.บางกระสอบ อบต.บางน้ำผึ้ง อบต.บางกอบัว และ อบต.บางยอ เพื่อร่วมกับผู้แทนชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย พร้อมห่วงใยสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวาระสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา รวมถึง กฟน. จะครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ จึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้งบางกะเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ถือเป็นแหล่งโอโซนสีเขียวกลางเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งคุ้งบางกะเจ้าเป็นที่ตั้งของโครงการสวนกลางมหานคร “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” อีกด้วย กฟน. จึงพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED จำนวน 1,200 โคม คิดเป็นมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่  ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกะเจ้า ต.ทรงคนอง ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ รวมถึงเส้นทางจักรยานถนนมรกต และทางเดินทาง ชุมชน OTOP ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มีความเพียงพอ เกิดความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานมากกว่าหลอดไส้ (High Pressure Sodium) ที่ใช้อยู่เดิมมากกว่า ร้อยละ 50 โดยที่ยังคงระดับค่าความสว่างที่เท่ากันหรือมากกว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนฯ ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากการเปลี่ยนและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เนื่องในโอกาส 60 ปี กฟน. ยังได้จัดทำป้ายตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในคุ้งบางกะเจ้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแบบฉบับวิถีชาวอย่างยั่งยืน อีกทั้ง กฟน. ยังมีการดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบางกะเจ้าเพิ่มเติม เช่น การให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  การสนับสนุนธุรกิจ/สินค้าจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

///////////////////

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2265215733505551/

▶️ Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3874

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1021405566739001345?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=23779

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง