Kom Lifestyle

"สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สระบุรี"จัด"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางการตลาดสมุนไพรเปิด 5 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนชุมชน เศรษฐกิจเข้มแข็ง

 

19 กรกฏาคม 2561 "สระบุรี"เปิดงาน“สระบุรีเมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว” เพิ่มช่องทางการตลาดสมุนไพร พร้อมเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 เส้นทาง หวังการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง

 

นายชัยโรจน์ ธนสันติ  พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สระบุรีเมืองสมุนไพร หัวใจยืนยาว” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาดด้านพืชพันธุ์สมุนไพร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 เส้นทาง โดยกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

นายชัยโรจน์  กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการมุ่งหวังให้คนในหมู่บ้าน และชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั้น ได้มีแนวทางนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะต่างๆ มาเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ตามโครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี รวมทั้งปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย OTOP จังหวัดสระบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี โดยจัดงาน “สระบุรีเมืองสมุนไพร หัวใจยืนยาว” ขึ้น เพื่อการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เกิดการตื่นตัว เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารเกิดความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 5 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลาดน้ำต้นตาล ตลาดน้ำลาวเวียง, เส้นทางที่ 2 โรงพยาบาลแก่งคอย แม่น้ำป่าสัก ผาเสด็จ, เส้นทางที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา ฟาร์มวัว เส้นทางเดินป่า อำเภอมวกเหล็ก เส้นทางที่ 4 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน และเส้นทางที่ 5 หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค และฟาร์มเห็ดเศรษฐกิจ

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

โดยได้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี จำนวน 42 หมู่บ้าน เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรีฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้นำหมู่บ้านท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี พร้อมรับและส่งต่อให้กับผู้ประสานงานแต่ละเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี 

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

“การจัดงานครั้งนี้ ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในจังหวัดสระบุรี ทั้งยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดกิจกรรมสร้างรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนอีกด้วย

 

 "สระบุรี"จัดงาน"เมืองสมุนไพรหัวใจยืนยาว"เพิ่มช่องทางตลาด

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมาย ได้แก่  การจัดนิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยว นิทรรศการมีชีวิต วิถีชีวิตของหมู่บ้านในเส้นทางท่องเที่ยว การจำหน่ายของดี ผลิตภัณฑ์เด่นจากหมู่บ้าน การสาธิตอาหารเด่นในพื้นที่ รวมทั้งการจำหน่ายสมุนไพร ผักสด อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ ไว้ให้นักท่องเที่ยวและ ผู้เข้าชมงานได้รับชิมด้วย อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เที่ยมชมงาน “สระบุรีเมืองสมุนไพร หัวใจยืนยาว” ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง