Kom Lifestyle

รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยโสธร" นำร่องแล้ว พร้อมจัดพิกัดศุลกากรเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด "ชา-มะพร้าว-กะทิ-มังคุด-ทุเรียน"

           22 ก.ค.61 - "พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง" รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งมีความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชาติ พ.ศ.2560-2564 

       รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!        

  รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

            โดยแผนงานกำหนดการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การส่งเสริมความรู้ และนวัตกรรม 2.การผลิตสินค้าและบริการที่จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.การตลาดและการบริการ 4.การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว รวมถึงจัดตั้งสถาบันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และจัดทำพิกัดศุลกากรสำหรับเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ ชา มะพร้าว กะทิ มังคุดและทุเรียน

           รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

            ส่วนกลไกขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ จะใช้หลักการตลาดนำการผลิต อีกทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 7 ประเภท คือ ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ใกล้พื้นที่ที่เป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พื้นที่ สปก. พื้นที่เอกชนกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยจะใช้กลไกขับเคลื่อนระหว่างกลุ่มจังหวัด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงมหาดไทย อาศัยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการนำร่องทำเกษตรอินทรีย์แล้วที่ จ.ยโสธร

รัฐบาล มุ่งแผนงาน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 5 ปี เห็นผล!!

           "เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายของภาครัฐที่กำลังจะขับเคลื่อนไปใน 5 ปี เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการผลิตและแปรรูปจนถึงการจัดจำหน่าย ให้ครบองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยพล.อ.ประวิตรให้ความสำคัญ อีกทั้งกำชับให้กระทรวงมหาดไทยประสานเชื่อมโยงไปกับทางจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้" พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด