Kom Lifestyle

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต : รายงาน โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร - [email protected] 

 

          “ทุกปีมีประชากรมากถึง 1,600 คน เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุลื่นล้ม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี” ทินกร กล่าว

          ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตทั้งการเคลื่อนไหว การเดิน การทรงตัว และหู ตา ก็อาจมีความพร่ามัวไปตามกาลเวลา สถาบันอุดมศึกษาจึงได้ออกแบบคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยดูแล เฝ้าระวัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

          ระบบอัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้ม
          “ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ” ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือทีม เดอะ การ์เดียน ประกอบด้วย ทินกร ม้าลายทอง จุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ และนภัสสร พิทักษ์กชกร นักศึกษาภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.พร พันธุ์จงหาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมผู้อายุ

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          ทินกร กล่าวว่าผลงานดังกล่าว เป็นโปรเจกท์ของกลุ่มทีม เดอะ การ์เดียน ซึ่งขณะนั้นอาจารย์ได้แนะนำให้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยกลุ่มต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ พบว่า นวัตกรรมที่จะช่วยผู้สูงอายุ โดยระบบผ่านแอพพลิเคชั่นนั้นมีจำนวนหนึ่ง ยิ่งในประเทศไทยมีน้อยมาก พวกเราเรียนด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ จึงได้ร่วมกันคิดระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

          ผู้สูงอายุ 20%ล้มแล้วเสียชีวิต
          “จากการค้นคว้ามีข้อมูลชัดเจนว่า ทุกปีมีประชากรมากถึง 1,600 คน เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุลื่นล้ม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 20% และการเสียชีวิตจากการลื่นล้มมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ระบบดังกล่าวจะช่วยลดการเสียชีวิตจากการลื่นล้มได้” ทินกร กล่าว

 

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

 

          โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของระบบที่ทำการรับค่าวิดีโอ ที่ได้จากการบันทึกวิดีโอทุก 5 วินาที เพื่อตรวจสอบว่ามีจำนวนคนเพียงคนเดียวในเฟรม ระบบจะตรวจสอบจำนวนบุคคล ถ้ามีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่พบใครในระยะกล้อง ระบบไม่ทำการส่งข้อมูลไปตรวจจับการล้มเนื่องจากหากเกิดการล้มอีกคนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที

          รวมถึงระบบสามารถคาดการณ์ว่ามีการล้มเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะหลังจากผ่านการตรวจจับว่ามีเพียงหนึ่งคนในเวลานั้น ระบบจะนำวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ออกมานำเข้าโมเดล Finding key point เพื่อคำนวณหาจุดของโครงสร้างร่างกาย ระบบจะทำการคาดการณ์ และแสดงผลออกมาว่าบุคคลภายในวิดีโอในเวลานั้นล้มหรือไม่

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          นอกจากนั้น ระบบการเเจ้งเตือนแบ่งเป็นการโทรเเละการส่งข้อความไปยังผู้ใช้งาน หลังจากระบบตรวจจับการล้มได้ ระบบการแจ้งเตือนจะเริ่มทำงานโดยแบ่งออกเป็นการโทร และส่งข้อความ ซึ่งในส่วนของการโทรระบบจะทำการโทรไปที่เบอร์ของผู้ใช้ หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ ผู้ใช้สามารถระบุเบอร์เพื่อต่อสายไปยังคนใกล้ตัว หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อให้เข้าไปช่วยได้เช่นกัน นอกเหนือจากการโทร ระบบจะทำการส่งข้อความไปยังผู้ใช้ เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้ไม่รับโทรศัพท์

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          ใช้เวลา1นาที ลดการสูญเสีย
          นภัสสร กล่าวต่อว่าพวกเราใช้เวลา 9 เดือนในการคิดค้นระบบดังกล่าวขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการภายในอาคาร โดยไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ใดๆ เพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่และสามารถใช้ชีวิตตามปกติ โดยใช้ความรู้ความสามารถของการเรียนรู้เชิงลึก เเละการเรียนรู้ของเครื่องมาพัฒนาเป็นระบบในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ เมื่อเกิดการล้มระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 นาที เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ช่วยเหลือและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหลังจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          “ขณะนี้ แม้ระบบของเราจะมีการความแม่นยำเพียง 85% แต่ภายในปีนี้ จะพัฒนาระบบให้มีความแม่นยำมากขึ้น 99% และในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถเตือนก่อนที่จะล้มได้ เพื่อเป็นการช่วยดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ผลงานชิ้นนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเราต้องการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วยลดการเสียชีวิตจากการล้มได้ ตอนนี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งการมีนวัตกรรม เครื่องมือหรือระบบที่จะช่วยพัฒนา ยกระดับช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ เป็นเรื่องที่ดีมาก และเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถกระทำได้" จุฑาภรณ์ กล่าว 

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          หัวลากไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์

          จากการสำรวจคนพิการวีลแชร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พบว่า คนพิการเข้ารับการทำกายภาพบำบัดและออกกำลังกายไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ บางคนไม่เข้ารับการกายภาพบำบัดเพราะเดินทางไปที่โรงพยาบาลไม่สะดวก หรือต้องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง แต่พื้นที่บางแห่งมีความลาดชันมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถขึ้นทางลาดชันได้

          นอกจากนี้ คนพิการที่ใช้วีลแชร์ส่วนใหญ่มีกำลังแขนที่มากเพียงพอเข็นรถวีลแชร์บนพื้นราบได้ จึงนำมาสู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรม “Bike Share” ซึ่งมีแนวคิดที่ช่วยให้คนพิการที่นั่งรถวีลแชร์สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้อย่างสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได้ออกกำลังกายแขน และกายภาพบำบัดขาในเวลาเดียวกัน

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

          ขวัญชนก ตั้งศรีวงศ์ และธนชัย เจริญวัฒนกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมไบค์แชร์ หัวลากไฟฟ้าขึ้นทางลาดชันต่อเข้ากับรถเข็นคนพิการ เล่าว่า ไบค์แชร์ใช้ระบบช่วยปั่น (Pedal Assist System, PAS) ในการส่งสัญญาณไปสั่งให้มอเตอร์ทำงานผ่านคอลโทรลเลอร์ โดยการใช้มือปั่นที่แฮนด์ ซึ่งไม่ต้องออกแรงมาก และเมื่อยกขาวางบริเวณบันไดที่ติดอยู่กับล้อเล็กด้านล่างจะทำให้ขาเกิดการขยับซึ่งถือเป็นการกายภาพบำบัดไปในตัว

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

 

           อีกทั้งมีการออกแบบระบบเบรก 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยเมื่อมือบีบเบรกตรงที่จับ สัญญาณเบรกจะส่งไปยังระบบเบรกคาลิปเปอร์ เหมือนห้ามล้อทั่วไป และตัดกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ทันที ผลการทดสอบการนำไปใช้พบว่า คนพิการสามารถใช้ไบค์แชร์ขับเคลื่อนตามทางราบทั่วไป และขึ้นทางลาดชันได้สูงสุด 11 องศา รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ด้วยงบประมาณที่ถูกกว่าวีลแชร์ไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถพับเก็บอุปกรณ์ได้สะดวกเมื่อไม่ต้องการใช้และมีราคาที่เหมาะสม สามารถปรับใช้ได้กับรถวีลแชร์ขนาดมาตรฐานทุกคัน

 

อัจฉริยะเฝ้าระวังก่อนล้มลดผู้สูงวัยเสียชีวิต

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง