Kom Lifestyle

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสธวท. ประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 โ

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

      ได้เวลาเชิดชูคนทำงานดีมีความมุ่งมั่น สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เจ้ากระทรวงการพัฒนาสังคม มาเป็นประธาน ร่วมด้วย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สสธวท. อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติ อาทิ จรรย์สมร-ฐิตินันท์ วัธนเวคิน, พัชรพิมล ยังประภากร,วัชรี ศรีตระกูล, พนิดา ชอบวณิชชา, ปิยาภรณ์ แสนโกศิก, ศรีสุภางค์ มอริส, รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ฯลฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ค่ำวันก่อน 

     เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

ฐิตินันท์ วัธนเวคิน-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคินฯ -ภากร ปีตธวัชชัย     

       คุณหญิงณัฐิกา กล่าวว่า การมอบรางวัลครั้งนี้ก็เพื่อคัดเลือกสตรีไทยผู้ประกอบธุรกิจและสตรีไทยผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพในทัศนคติของประชาชนทั่วไป สำหรับโครงการสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่างดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อคัดเลือกสตรีผู้มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบทุนแก่สตรีวัยก้าวหน้า เข้าร่วมประชุมสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

ศรีสุภางค์ มอริส-ภรภัคร์ มีสิทธิตา-พัชรพิมล ยังประภากร

      โดยผู้ได้รับรางวัลปีนี้ แบ่งเป็นประเภทนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง 5 คน อาทิ วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์ ธรรมาวรานุคุปต์, กฤษณา ธีระวุฒิ, ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ เป็นต้น ประเภทนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง เอสเอ็มอี 5 คน อาทิ อนิดา โทณะวณิก, กิตติยา เพ็ญกิตติวรวุฒิ, ชาริณี ชัยยศลาภ เป็นต้น ประเภทนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ได้แก่ ศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ และ รภัสวรรณ อมรธนินพงศ์ ประเภทนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง 4 คน อาทิ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรณู ตังควางกูร เป็นต้น และสุดยอดสตรีนักอนุรัักษ์โลกอีก 7 คน อาทิ เฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์, สุณี ปิยะพงธุ์พงศ์, บุษบา จิราธิวัฒน์ เป็นต้น    

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

 วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์ ธรรมาวรานุคุปต์ และลูกสาว

         วิภาดา ภารดีวิสุทธิ์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บลูริเวอร์ รางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างส่วนกลาง เผยว่า จริงๆ เวลาทำงานไม่เคยนึกถึงรางวัล ไม่ว่าจะทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือธุรกิจ จนมาปีสองปีหลังมีผู้ใหญ่มอบรางวัลให้ทั้งรางวัลสตรีนักธุรกิจตัวอย่าง, แม่ดีเด่นปี 61 เป็นกำลังใจให้เราที่ทำธุรกิจมากว่า 40 ปี สู้เรื่อยมา อุปสรรคมีมากแต่เป็นประสบการณ์ ทำธุรกิจครบวงจร มีทั้งขายปลีกและส่งออก เคล็ดลับในการทำงาน อดทน พยายาม ทำให้ดีที่สุด นักธุรกิจรุ่นใหม่รุ่นเก่ามีมุมมองที่ต่างกัน รุ่นใหม่ต้องมีที่ปรึกษา สั่งสมประสบการณ์ แชร์ไอเดียกัน กุญเจสู่ความสำเร็จของธุรกิจอัญมณีต้องทำด้วยใจรัก หูตาต้องสว่าง สำคัญต้องอัพเดทตลาดโลกให้ทัน

เชิดชูสตรีไทยเป็นเลิศเรื่องการงาน

ศิริวิมล กิตะพาณิชย์

      ด้านคนรุ่นใหม่เจ้าของรางวัลสุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของบริษัท เซฟไลน์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ปลุกปั้นไร่เกษตรอินทรีย์ “ไร่รื่นรมย์” บอกว่า เริ่มธุรกิจเมื่อ 4 ปีก่อน ได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวง ร.9 เรื่องความพอเพียง อยากสานต่อให้เป็นรูปธรรม  จึงตัดสินใจทำไร่เกษตรอินทรีย์ที่เน้นเรื่องพัฒนาชุมชนโดยดำเนินการในรูปแบบธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อว่าเกษตรแนวนี้สามารถพัฒนาชุมชนได้ แรกๆ มีท้อบ้าง แต่ปัญหาทำให้เราเข้มแข็ง ทุกอาชีพมีความยากขึ้นอยู่กับมุมมองการแก้ปัญหา เราทำศูนย์เรียนรู้ให้ทุกคนเรียนรู้ตัวเอง นั่นคือความมุ่งมั่นภายใต้การจัดการที่ดี ส่วนตัวมาถึงจุดนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ต้องมองยาวๆ อยากให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ทำอะไรแล้วมองหลายๆ มิติ  โดยเฉพาะชุมชนทำอย่างไรให้มีความยั่งยืน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง