Kom Lifestyle

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจกถุงผ้ากว่า 1,000 ใบ แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรแทนการใช้ถุงพลาสติก

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"

เจ้าหน้าที่แจกถุงผ้าให้แก่ผู้มารับบริการ

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมใจรณรงค์ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน” จัดกิจกรรมแจกถุงผ้ากว่า 1,000 ใบให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และบุคลากรแทนการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครบรอบ 61 พรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"

วลฺลภ ยุติธรรมดำรง

          วลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคม จึงริเริ่มโครงการ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน” เริ่มด้วยการแจกถุงผ้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาและเวชภัณฑ์ อีกทั้งยังแจกจ่ายถุงผ้าให้แก่บุคลากรในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในบริเวณโรงพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยงภาชนะที่จะกลายมาเป็นขยะ โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายมาทดแทน รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผู้ที่นำภาชนะมาใส่น้ำหรืออาหารแทนการใช้พลาสติก โดยคาดว่าการรณรงค์เช่นนี้จะช่วยให้ผู้มารับบริการและบุคลากรในองค์กรร่วมใจกันงดใช้ถุงพลาสติก จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกและลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"

น้องๆ นักศึกษาพยาบาลมาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วม "ลดขยะลดโลกร้อน"

ถุงผ้าในโครงการ

          “ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายการบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมการรักษาโรคต่างๆ มากขึ้น จำนวนผู้ที่มาใช้บริการและบุคลากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้จำนวนขยะ โดยเฉพาะที่เป็นพลาสติกและวัสดุย่อยสลายยากมีจำนวนมากขึ้น จึงเริ่มโครงการ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อให้สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาลในการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้สถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง และลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะงดการจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนผู้มารับบริการที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ บริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป จะได้รับถุงผ้าของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นที่ระลึกด้วย" รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง