Kom Lifestyle

22เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

22เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...

22 เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น.
ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานดำเนินงานได้ประกาศ รายชื่อเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 22 คน ที่ผ่านกิจกรรมการประกวด 4 ด้าน โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถได้แก่ ด้านมารยาทไทย ด้านฝีปากไทย ด้านรำไทย และด้านฝีมือไทย

จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางดาวลดา พันธ์วร ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2561เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ส.ค. ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน ได้แก่ ด.ญ.ปิยธิดา อิ่มทั่ว นักเรียนโรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ , ดญ.ปณาลี ประเสริฐพรม นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ด.ญ.สุชานันท์ โกศาคาร นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตราด , ด.ญ.จันทมนต์ ปาเดช นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี , น.ส.พราว แพงแก้ว นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ , ด.ญ.ธิญาดา ยอดเมือง นักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท , น.ส.ภัสสุฎา น้อยคำมี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร ฉะเชิงเทรา , ด.ญ.จริญญา พงษ์เวช นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าชีรอ กรุงเทพฯ ,ด.ญ.ธนภรณ์ คงวิชา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ปทุมธานี และด.ญ.อรญา สัมมาสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) จำนวน 11 คน ได้แก่ น.ส.พรรณพนัช สกุลรัตนตรัย นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ , น.ส.สิรินดา นักเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต ,น.ส.ณัฐกุล ยอดดำเนิน นักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท, น.ส.วันสิริ เสนมหาศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์ ลำพูน ,น.ส.กฤติยากรณ์ นาคเหนือ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
น.ส.ธันยพร น้อยมาลา นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี ,น.ส.ศรุตา อินทะโท่โล่ นักเรียนโรงเรียนหนองบังวิทยาคม ตราด ,น.ส.กชมน พรหมมา นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ,น.ส.ชวัลรัตน์ เพชรดี นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี ,น.ส.สริตา ละครสี นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี และน.ส.ปริญญรัตน์ แจ่มกระจ่าง นักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คือ น.ส.ณัฐกมล ปรางค์รัตน์ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ดิฉันนางสาวกฤติยาภรณ์ นาคเหนือ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ดิฉันได้เป็นตัวเเทนของโรงเรียนเเละจังหวัดเพื่อมาเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นในครั้งนี้ ดิฉันได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ อย่างตั้งใจ เพื่อที่จะได้มาเเสดงความสามารถอย่างเต็มที่เเละดีที่สุดเท่าที่ดิฉันสามารถทำได้ และเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจด้านงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเรา ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่จำเป็นในยุคสมัยใหม่นี้ เพราะผู้ใหญ่บางท่านก็เเนะนำให้ดิฉันหันไปสนใจกับการศึกษาแต่เรื่องวิชาการ และเมื่อดิฉันได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ดิฉันจะประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย จะตั้งใจสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป และอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับคณะครูเเละผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการรักษาวัฒธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม น่าส่งเสริม เเละควรจะอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง