Kom Lifestyle

สสวท.ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ

สสวท.ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สสวท." จัดงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 13 ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ด้าน"ชูกิจ" ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ ยก ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ


          
         18 ก.ค.61-ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.ที่ผ่านมา 
         

            สสวท.ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ

           โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวว่า  สสวท.และ กระทรวงศึกษาฯได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังศูนย์โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯ  
           ทั้งนี้จัดให้มีโปรแกรม หรือกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างเหมาะสมและสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรืออาจจะได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อต่างประเทศจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาให้กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ในหน่วยงานของรัฐและยังใช้องค์ความรู้สร้างนวัตกรรมต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการที่จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ

       สสวท.ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ

             ​นพ.ธีระเกียรติ  กล่าวว่า สสวท. เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทุกระดับและทำมาเป็นเวลานาน 40 ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนทางด้านวิชาการของประเทศที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม วันนี้ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเด็กเก่ง เพราะเรามีเด็กเก่งระดับโลก แต่มีปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
​           "ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นจะเห็นว่าเขาให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำเช่นกัน ถ้าเราไม่ส่งเสริม ประเทศจะหยุดอยู่กับที่ อีกทั้งยังต้องซื้อเทคโนโลยีทุกอย่างเข้ามา ฉะนั้นต้องเอาจริงเอาจังกับงานด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นภารกิจสำคัญซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่"นพ.ธีรพเกียรติ กล่าว
             ด้านศ.​ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา 

        สสวท.ยัน ส่งเสริมวิทย์ฯทุกระดับทั่วประเทศ
            ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุน พสวท. มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้รับทุนอื่นๆ จากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และต่างประเทศ มาแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเพื่อนเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
             นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 210 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 240 เรื่อง พร้อมด้วยการการมอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้โครงการพสวท.  และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่าย โดยปัจจุบันมีผู้รับทุนพสวท.ที่กำลังศึกษา จำนวน 1,672 คนและมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือบัณฑิต พสวท. จำนวน 1,324 คน ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐทั่วประเทศ 
            "นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยยังเป็นสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน สสวท.จำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังคนด้านเหล่านี้ เข้ามาพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศักยภาพด้านเทคโนโลยี สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป ตอบโจทย์ไทยแลนด์ยุค 4.0" ศ.ดร.ชูกิจ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง