Kom Lifestyle

เพิ่มทางเลือกให้ช็อปได้ง่ายขึ้น

เพิ่มทางเลือกให้ช็อปได้ง่ายขึ้น
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปิดตัวโครงการ "ดอยตุง พลัส, เดอะ โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ สโตร์"

         มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ 10 องค์กร ธุรกิจเพื่อสังคม เปิดตัวโครงการ "ดอยตุง พลัส, เดอะ โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ สโตร์" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า นำผลิตภัณฑ์มาสู่ผู้บริโภคให้ง่ายขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคคือได้ของคุณภาพดีและได้ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วย

เพิ่มทางเลือกให้ช็อปได้ง่ายขึ้น

 ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

         ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวถึง ดอยตุง พลัส, เดอะ โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ สโตร์ ว่าเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาต่อยอดและขยายผลในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมให้มีพื้นที่ในการขยายตลาดการค้าการลงทุน โดยเน้นการสร้างงานให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดธุรกิจจากชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนเมือง รวมถึงภูมิภาคต่างๆ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงคัดเลือกธุรกิจเพื่อสังคมในช่วงเริ่มโครงการจำนวน 10 แห่ง ที่อยู่ในข่ายเกณฑ์ประเมินธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิ อาทิ หนึ่งสี่หนึ่ง, อภัยภูเบศร, โคโคบอร์ด, แจสเบอร์รี่, วิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา, มีวนา, วิสาหกิจชุมชนชีววิถี เป็นต้น เข้าร่วมโครงการ โดยมีนโยบายการขยายตลาดไปยังอาคารสำนักงานที่อยู่ในย่านชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และสร้างการจดจำในแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

เพิ่มทางเลือกให้ช็อปได้ง่ายขึ้น

         สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้พัฒนาและจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินที่สำคัญ 5 ด้านหลักคือ 1.การประเมินผลกระทบทางสังคม-สิ่งแวดล้อม 2.ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ 3.มาตรฐานการดำเนินกิจกรรมภายใน 4.การจัดการด้านบุคลากรและองค์ความรู้ และ 5.ธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการยกระดับธุรกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนสัญชาติไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มทางเลือกให้ช็อปได้ง่ายขึ้น

         โดยองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการดอยตุง พลัส, เดอะ โซเชียล เอนเตอร์ ไพรส์ สโตร์ จะร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าด้วย จึงถือได้ว่าโครงการนี้ เป็นโครงการต้นแบบให้ธุรกิจเพื่อสังคมชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จนสามารถเข้าร่วมโครงการต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้สามารถนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและดียิ่งขึ้นต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง