Kom Lifestyle

รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อยากรู้กันไหมว่า เจ้าหน้าที่ลักษณะคล้ายฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิ ในชุดสีน้ำเงินเข้ม หมวกแบเร่ต์สีแดงเลือดหมู ที่ฮีโรจ่าแซม ทำมานั้น ไม่ธรรมดายังไง?

          ยังคงส่งความอาลัยไปยังวีรบุรุษถ้ำหลวงผู้ล่วงลับ นาวาตรี สมาน กุนัน หรือที่เราเรียกกันว่า “จ่าแซม” ผู้เป็นอดีตทหารประจำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และอาสาปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงด้วยจิตใจกล้าหาญ แม้จนวาระสุดท้ายของชีวิต

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

          ตามข้อมูลของเขา พบว่า ก่อนที่จะมาเสียชีวิตนั้น เขาได้ลาออกจากราชการมาปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

          หลายคนอาจอยากรู้ว่า หน้าที่นี้นั้น จริงๆ แล้ว เนื้องาน พวกเขาทำอะไรกันบ้าง ค้นไปค้นมา ต้องพบกับความอึ้งและทึ่ง เพราะหน้าที่ของ “เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย” นั้นไม่ธรรมดา ไม่ได้มาง่ายๆ และไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้!

          หากใครไปสนามบินสุวรรณภูมิ อาจสังเกตเจ้าหน้าที่ลักษณะคล้ายฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิ ในชุดสีน้ำเงินเข้ม หมวกแบเร่ต์สีแดงเลือดหมู มีอาวุธปืน บางครั้งเราจะเห็นพวกเขานั่งอยู่ในเค้าท์เตอร์กลมๆ หรือไม่ก็ใช้รถ 2 ล้อลาดตะเวนในสนามบิน

          นั่นแหละคือ เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หน้าที่ซึ่งจ่าแซมปฏิบัติอยู่ก่อนหน้านี้!!

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

          แต่ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้อีกมากมาย ที่ค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟัง

          โดยมีข้อมูลจากงานวิจัยหัวข้อ A Study of Airport Passenger Satisfaction for Improving Security Center Division at Suvarnabhumi Airport ซึ่งปรากฏในเวบไซต์ www.research-system.siam.edu ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของ ส่วนตระเวนระงับเหตุ สังกัดฝ่ายรักษาความปลอดภัยไว้ดังนี้

จุดประสงค์

          1.เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำใดๆ อันขัดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อวินาศกรรมและการก่ออาชญากรรมใดๆ ต่อเครื่องบินโดยสารและผู้เกี่ยวข้อง

          2.เพื่อป้องกันมิให้มีการนำอาวุธปืน วัตถุระเบิด อุปกรณ์การวางเพลิง และวัตถุอันตรายต่าง ๆ เข้ามาในเขตพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมโดยเด็ดขาด

          3.เพื่อตัดช่องโอกาสในการกระทำผิดของบุคคลใดๆ ที่มุ่งกระทำต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกเข้าไปภายในเขต Airside, พื้นที่หวงห้าม (Restrict Area) และพื้นที่ควบคุม (Control Area)

          4.เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุอันขัดต่อกฎหมายและความไม่สงบเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักแห่งกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรี ภาพของผู้เกี่ยวข้องตลอดจนภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          5.เพื่อรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ภายในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยมาตรการเชิงรุก

          6.เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัยและเทคนิคต่างๆ มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเหตุร้ายและระงับเหตุ

อำนาจหน้าที่

          1. ถวายการอำนวยความสะดวกแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะ

          2.รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          3.รักษาความปลอดภัยในงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานการกุศล มหกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          4.ตระเวนตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินภายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          5.บรรเทาระงับเหตุร้ายหรือการกระทำอื่นใดที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาความปลอดภัยหรือเป็นการแทรกแซงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อกิจการการบินพาณิชย์หรือต่อบุคคลและสถานที่ใดๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          6.ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนด

          7.ดำเนินการป้องปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามกฎหมาย

          8.แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกบั หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสังกัด ทอท.และนอกสังกัด ทอท.ในการตรวจตราและระงับเหตุภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          9. ประสานการปฏิบัติและให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ

          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          11. รวบรวมสถิติ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างมีระบบ

          ต้องร้อง "โอ้โห" กันเลยทีเดียว เพราะงานของจ่าแซมนั้น ไม่ใช่คนธรรมจะทำได้!!

          มากไปกว่านั้นคือ ผู้ที่จะสมัครเข้ามาทำงานนี้ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกอย่างสุดหิน โดยหากไปส่องตามสถาบันกวดวิชา ที่มีการประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบแก่ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ได้ระบุถึงแนวข้อสอบปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนตระเวนระงับเหตุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด AOT ดังนี้

          1.ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท-ท่าอากาศยานไทย-จำกัด-มหาชน

          2.แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย

          3.แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          4.ความสามารถด้านการคิดตัวเลข 

          5.ความสามารถด้านภาษาไทย

          6.แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

          7.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

          8.สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา

          9.แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          10.แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

          11.แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

          12.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

          13.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ที่่มีเรื่องของเชาวน์ปัญญาและความถนัดต่างๆ (ข้อมูลจาก www.แนวข้อสอบราชการไทย.com)

          ทั้งนี้ แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test (คือ ระบบการทดสอบที่ใช้ในการประเมินว่าบุคคลจะมีปฏิกิริยาในสถานการณ์ต่างๆอย่างไร โดยจะแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อเช่น Numerical Test (การวัดทักษะด้านตัวเลข), Perceptual Test(การวัดทักษะด้านการรับรู้), Spatial Test(การวัดทักษะด้านมิติสัมพันธ์) ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ใช้ในการสอบเข้านักบินและลูกเรือแทบทุกสายการบิน

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

ภาพจากเฟซบุค TakeOff - Let's Fly Together.

         ขณะที่ในสังคมออนไลน์ อย่าง เวบไซต์พันทิป มีผู้มาแสดงความคิดเห็นกล่าวถึงงานในตำแหน่งนี้ไว้ เช่น

        “ส่วนใหญ่จะเป็นทหาร ตำรวจเก่าทั้งนั้น จบซีล รีคอน ก็เยอะ”

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

         “เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่ ข้าราชการแต่อย่างใด อาจมีอดีตเจ้าหน้าที่มือดีจากหลายหน่วยงานมาทำหน้าที่ตรงนี้”

   รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

 รู้แล้วจะทึ่ง! งาน ตระเวนระงับเหตุ "จ่าแซม" ไม่ธรรมดา!

          “...การรับสมัคร มี 3 ส่วนหลักคือๆ 1.การสอบข้อเขียน (ตรรกศาสตร์,การคิด,เชาว์ปัญญา,ภาษาต่างประเทศ,เหตุการปัจจุบัน และอื่นได้ 2.การทดสอบร่างกาย ดึงข้อ ลุกนั่ง วิ่งเก็บของ วิ่ง50เมตร วิ่ง1,200เมตร แต่ละปีสถานีการทดสอบและเกณฑ์การทดสอบจะแตกต่างกันออกไป และ3.การสอบสัมภาษณ์..." (ข้อมูลจาก https://pantip.com/topic/36133745)

          เห็นแล้ว อึ้งจริงๆ!! ว่างานนี้ ไม่ธรรมดา และคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ก็ระดับมือพระกาฬคนหนึ่งก็ว่าได้!!

          “จ่าแซม” ฮีโร่ของพวกเราก็เช่นกัน!

000

         สำหรับ "นาวาตรี สมาน กุนัน" ผู้สละชีพกลางถ้ำหลวงนั้น จบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หน่วยซีล รุ่นที่ 30 วัย 38 ปี แต่มาร่วมกู้ภัยช่วย 13 ชีวิต โดยเข้ารับภารกิจวันที่ 5 ก.ค. 2561 ให้ลำเลียงขวดอากาศ จากโถง 3 ไปยังจุดต่างๆ บริเวณสามแยก

         ทั้งนี้ เขาเริ่มดำน้ำเมื่อเวลา 20.37 น.เมื่อเสร็จภารกิจ ขณะดำน้ำกลับได้หมดสติในน้ำ คู่ดำน้ำได้ทำการปฐมพยาบาล(CPR) แต่ไม่ได้สติ จึงนำกลับมายังโถงสามเพื่อปฐมพยาบาลอีกครั้ง

          แต่ จ.อ.สมาน ก็ไม่ได้สติและเสียชีวิตลงเวลาประมาณ 01.00 น วันที่ 6 ก.ค.2561 ทีมงานจึงได้นำพาร่างออกมาถึงหน้าถ้ำและส่งไปยัง ร.พ.ค่ายพญาเม็งรายมหาราช

         จ่าแซม อายุ 38 ปี ปกติเป็น จนท.ตระเวนระงับเหตุฝ่าย รปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บ.ท่าอากาศยานไทย

         จ่าแซมเคยคว้าแชมป์โอเวอร์วอล หรือการแข่งขันกีฬาผจญภัย รายการ "ดิไอบิสเกาะสมุย โทรฟี่ 2110 "ครั้งที่ 2 และวิ่งหรรษา จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 103 ทีม

         ล่าสุด วันที่ 14 ก.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน ป.ช. ณ เมรุวัดบ้านหนองคู อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าแซมที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงานช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน และผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้เสียชีวิตขณะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561

          เพื่อตอบแทน คุณความดีของนาวาตรี สมาน กุนัน และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

//////////////////

เครดิต

www.research-system.siam.edu

เฟซบุค TakeOff - Let's Fly Together.

https://pantip.com/topic/36133745

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง