Kom Lifestyle

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรม เอ็มบีเค สร้าง...ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน ชวนชาวชุมชนแฟลตการรถไฟปลูกผักสวนครัวกว่า 20 ชนิด

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

      คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเมืองถูกลดทอนด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะทางอากาศ ขยะมูลฝอย ขณะที่พื้นที่สีเขียวกลายเป็นสิ่งหายาก “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” จึงเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งภายในองค์กรที่มีทีมพนักงานจิตอาสาเอ็มบีเค สปิริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม, สำนักงานเขตปทุมวัน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และ “ปริ๊นซ์” นคร ลิมปคุปตถาวร หรือ เจ้าชายผักแห่งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง จัดกิจกรรม เอ็มบีเค สร้าง...ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน ชวนชาวชุมชนแฟลตการรถไฟปลูกผักสวนครัวกว่า 20 ชนิด เพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนและต้นแบบในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

วิทยา มาเทียม-ศิรฐา สุขสว่าง

      ศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากิจกรรม “เอ็มบีเค สร้าง...ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน” เป็นโครงการใหม่ที่คิดขึ้นมาสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2560 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป สตาร์ท กรีน : ดีไอวาย สวนผักแนวตั้ง ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้เป็นกระถาง ปี 2561 นี้จึงต้องการต่อยอดความรู้ในการลดปริมาณและจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ โดยนำร่องโครงการนี้ที่ชุมชนแฟลตการรถไฟ (วัดดวงแข) ซึ่งหากชาวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแล อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับคนในชุมชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงกล่าวได้ว่าเป็นอีกโมเดลในการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนในเขตเมืองและเป็นต้นแบบส่งต่อหรือนำไปใช้ในชุมชนอื่นๆ ในเขตปทุมวันต่อไป

 

      เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

นคร ลิมปคุปตถาวร

     ผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักในเมือง “ปริ๊นซ์” นคร กล่าวว่า การลงมือทำสวนผักด้วยตัวเองส่งผลต่อสภาพจิตใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินอาหารปลอดภัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนสะอาดขึ้น เพราะเศษใบไม้และขยะจำพวกเศษอาหารนำมาหมุนเวียนเป็นปุ๋ยได้ ผักที่ซื้อมาจากตลาดสามารถนำรากมาปลูกต่อได้ ทั้งนี้กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างน้อยหรือ ประมาณ 5 ตร.ม. ต่อคน ดังนั้น พื้นที่ผักสวนครัวจึงเป็นเครื่องฟอกอากาศให้ชุมชนเมืองได้อีกด้วย”

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

       ด้าน เสาวรัตน์ ประดาห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวว่า กิจกรรม เอ็มบีเค สร้าง...ฟาร์มสุขเพื่อชุมชน สะท้อนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนและชาวบ้านในการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน สร้างการเห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง การบริหารจัดการพื้นที่ในเขตเมือง ซึ่งที่ดินหายากและมีขนาดเล็ก แต่สามารถนำมาทำประโยชน์ในรูปแบบของแปลงผักสวนครัวได้

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

     ขณะที่ ชุดากรณ์ ทองหล่อ แม่บ้านวัย 52 ปีอาศัยในชุมชนแฟลตการรถไฟ กล่าวว่า ชาวชุมชนต้องการทำแปลงปลูกผักสวนครัว แต่ยังขาดความรู้ในการปลูกผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงเป็นโอกาสที่ดีเมื่อ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แดดจ้า ในร่ม หรือแนวตั้ง รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวสบายตาน่าดู ได้กินผักปลอดสาร การลงมือปลูกช่วยให้ชาวชุมชนได้ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิและสานสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแล วางแผนขยายพื้นที่ปลูกและมีการปลูกทดแทน ถ้าเหลือกินก็จะต่อยอดนำไปขายและนำรายได้มาซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเนื่อง ถือเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขให้กับทุกคนในชุมชน

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

เพิ่มพื้นที่ "ปอดของเมืองห้องครัวของชุมชน"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด