Kom Lifestyle

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บทเรียนรถบัสตกเหวที่เขาพลึง อุตรดิตถ์จัดอบรมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ทางดิ่งความชันไม่เกิน 45 องศา

               จากกรณีรถบัสตกเหวที่เขาพลึง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ประสบเหตุ 38 ราย (ชาย 13 ราย หญิง 25 ราย และส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเกษียณราชการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ แคท เทเลคอม 36 ราย พนักงานขับรถและผู้ช่วย พขร. อีก 2 ราย

 

 

 

               ซึ่งเช่าเหมาคันไปท่องเที่ยวที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน ขากลับได้ใช้เส้นทางลงเด่นชัย จ.แพร่ เวลา 10.35 น. เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเขาพลึง ทล.11 ตอน บึงหลัก - หนองน้าเขียว ที่ กม.350+350 ทิศทางขาเข้า จ.พิษณุโลก ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างลงเขารถได้ชนแท่งแบริเออร์เกาะกลางถนน ก่อนที่รถจะสะบัดหันหัวกลับ ตกลงไปในเขาพลึงที่มีความลาดชันสูงประมาณ 150 เมตร จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุทั้งหมด 18 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย รับการรักษาที่ รพ.อุตรดิตถ์ 16 ราย และ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 4 ราย เป็นผู้ป่วยบาดเจ็บหนัก 3 ราย บาดเจ็บปานกลาง 16 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย

               ทั้งนี้ พบว่าบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินขาดความรู้และทักษะในการลำเลียงผู้บาดเจ็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ทางดิ่ง ความชันไม่เกิน 45 องศา ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสนานุรักษ์ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ทางดิ่ง โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากรมณฑลทหารบกที่ 35 บุคลากรโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

อุตรดิตถ์จัดการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง