Kom Lifestyle

สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย

สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการ "สืบสานงานเงิน" หวังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมช่างฝีมือเครื่องเงินและคนทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องเงินไทย

          เดินหน้าทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมผ่าน กับโครงการ “สืบสานงานเงิน” ซึ่ง สยามเจมส์ กรุ๊ป ผู้ค้าปลีกด้านสินค้าท่องเที่ยวจัดขึ้น เพื่อหวังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมช่างฝีมือเครื่องเงินและคนทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องเงินไทย

ในการขยายโอกาสทางการออกแบบและกระจายรายได้สู่ชุมชน ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการ และช่างฝีมือเครื่องเงินทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาฝีมือ และสร้างโอกาสในการขายระดับสากล ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย คอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ

สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย

ฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์

          ฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการการตลาด สยามเจมส์ กรุ๊ป กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการคือสยามเจมส์กรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของฝีมือช่างไทยในการผลิตเครื่องเงินและมีความต้องการที่จะช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และต้องการดำเนินธุรกิจที่ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม จึงจัดตั้งโครงการที่มีโมเดลแบบเปิดรับให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการดําเนินงานในฐานะผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน เพราะเมื่อมีอาชีพ รายได้ที่ตามมาหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมได้ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดในระยะยาวด้านคุณภาพสินค้าท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยให้แข็งแรง เกิดการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย

ฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์

          ด้าน ณัฐพล ปฐมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า สยามเจมส์ กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า เครื่องเงินของไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ถือว่าเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ต้องใช้ฝีมือ มีความประณีตสูง และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาแต่โบราณสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เลือนหายไป โครงการสืบสานงานเงินเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริม และยกระดับเครื่องเงินไทยให้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ด้วยการเปิดตลาดใหม่ และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัย

สาธิตการตอกเครื่องเงิน

          สำหรับโครงการ “สืบสานงานเงิน” เป็นโครงการเพื่อผู้ประกอบการและช่างฝีมือเครื่องเงินไทยรายย่อยที่ต้องการพัฒนาสินค้าและการออกแบบและช่องทางการจำหน่าย ได้มาเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์สามารถเสนอผลิตภัณฑ์กับโครงการฯ และเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากวิทยากรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งโครงการ โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง 15 กรกฎาคม สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ โทร. 06-2463-3949 Facebook : สืบสานงานเงิน Email : [email protected]

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง