Kom Lifestyle

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน  : โดย... เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ - [email protected]

 

          ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกทั้งฟินแลนด์ เอสโตเนีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ก็เริ่มให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมกันตั้งแต่ประถม ล่าสุดสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไปไกลถึงขนาดกำหนดให้เด็กระดับมัธยมต้องเรียนหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ -สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

          วิชา “วิทยาการคำนวณ” หรือ Computing Science ยังเป็นเรื่องใหม่ทั้งตัวเด็กในฐานะผู้เรียน กระทั่งครูผู้สอนบางคนก็อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูก โดยเป็นวิชาบังคับพื้นฐานใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ทุกโรงเรียนต้องเริ่มต้นสอนกันตั้งแต่เปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 แล้ว แต่ในรุ่นแรกมีผลเฉพาะนักเรียน ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4

 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

 

          การเตรียมพร้อมครูให้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องวิทยาการคำนวณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ เพราะวิชานี้ไม่ได้เน้นเพียงการสอนวิชาการ เน้นสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และต้องลงมือปฏิบัติจริง การเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรม (Coding) เป็นพื้นฐานการสร้าง “ทักษะดิจิทัล” อีกอาวุธสำคัญที่เด็กต้องมีติดตัวในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยากรย้ำกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจ กว่า 500 รายที่มาร่วมในโครงการสัมมนาวิชาการ Computing Science วิทยาการคำนวณ : องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต ซึ่งบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จับมือกับพันธมิตรอย่างเป็นทางการ CODE.Org เว็บไซต์ชื่อดังการออกแบบและสร้างหลักสูตร Computing Science ยกระดับการสอนครูไทยสู่ยุคดิจิทัล

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

 

          วิทยาการคำนวณความรู้โลกอนาคต
          สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า โลกรอบตัวเป็นดิจิทัลเร็วกว่าที่คาดคิด มีการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานต่างๆ เมื่อโลกอนาคตคือโลกแห่งไอที คนก็ต้องมี “ทักษะดิจิทัล” อีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เด็กต้องมีความรู้ด้านไอที ต้องเรียนเขียนโปรแกรม  

          ดังนั้น วิชาวิทยาการคำนวณ จึงเป็นความรู้สำคัญในโลกอนาคต ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกทั้งฟินแลนด์ เอสโตเนีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ก็เริ่มให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมกันตั้งแต่ประถม ล่าสุดสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไปไกลถึงขนาดกำหนดให้เด็กระดับมัธยมต้องเรียนหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เห็นได้ว่าแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วยังต้องปรับตัวเพิ่มทักษะโปรแกรมให้ประชากร

 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 
      


          สำหรับประเทศไทยที่เริ่มให้เด็กเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ สอนการเขียนโปรแกรมก็ถือว่าเริ่มได้ดี ทำเร็ว แต่ก็ยังน่าห่วงเรื่องความพร้อมของโรงเรียนความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะครูผู้สอนที่มีจำนวนมากทุกคนไม่ได้ถนัด ครูประถมที่ต้องสอนทุกวิชา จะทำอย่างไรให้ครูมีทักษะสอนเด็กได้ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย และต้องมีตัวช่วย เช่น สื่อการสอนที่เหมาะสม เนื้อหาออนไลน์ให้เรียนรู้ โดยทุกภาคส่วนสำนักพิมพ์ องค์กรต่างๆ ต้องมาช่วยกัน

          ให้เด็กลงมือทำสร้างกระบวนการคิด
          “การสอนวิทยาการคำนวณ ถ้าใช้การบรรยายจะไม่ได้ประโยชน์ ต้องเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านอุปกรณ์ สื่อต่างๆ ที่เวลานี้หาได้ง่ายและราคาไม่แพง แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็เรียนรู้จากชีวิตประจำวันได้ เช่น ให้เด็กแข่งเรียงหนังสือบนชั้น ใครทำได้เร็วกว่ากัน ตรงนี้เป็นการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ฝึกเด็กให้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน การคาดการณ์ การแก้ไขปัญหา เป็นทักษะการสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาการคำนวณ และแนวทางของวิทยาการคำนวณยังเหมาะนำไปพัฒนาเด็กที่ไม่มีทักษะการวิเคราะห์ คิดคำนวณได้ดีอีกด้วย ซึ่งภาพเด็กไทยอนาคตควรจะมีทักษะดิจิทัล รู้ เข้าใจโปรแกรมพอสมควร ถึงไม่ทำงานด้านไอที แต่ประกอบอาชีพได้ ไม่ตกงาน” สมเกียรติ กล่าว

 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

 

          อบรมครูไทยสอนวิทยาการคำนวณ
          ตะวัน เทวะอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ทุกอาชีพเติบโตเกี่ยวพันกับเทคโนโลยี ในโลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัลทุกคนต้องมีความรู้การเขียนโปรแกรม เป็นทักษะของเด็กยุคใหม่ เมื่อโรงเรียนในไทยเริ่มสอน แต่ครูไทยไม่เคยสอน บางคนไม่ได้เรียน จึงเป็นความท้าทายที่ต้องหาระบบที่ง่ายมาช่วยโดยที่ครูไม่ลำบาก ซึ่ง บ.อักษรฯ ถนัดในการผลิตสื่อต่างๆ CODE.Org ก็เป็นช่องทางที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย จึงได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ร่วมกันหาวิธีการเทรนครูไทยทุกคนจนเกิดแผนการสอน การอบรมครูสอนครู อุปกรณ์สื่อที่รองรับการสอน สร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไปสอนเด็กให้มีความรู้เบื้องต้น การสอนวิทยาการคำนวณช่วยเตรียมพร้อมเด็กเพื่อรับยุคดิจิทัลในอนาคตที่เข้ามาใกล้แค่เอื้อม

 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

 

          “ถือเป็นจุดเริ่มครั้งแรกที่สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ลำดับต่อไปจะสัมมนาอบรมแก่ครูในพื้นที่ ให้ครูได้มาลงมือทำ ผมอยากขยายองค์ความรู้นี้ไปสู่โรงเรียนบ้านๆ โรงเรียนธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาเพื่อกลับไปสอนเด็ก หรือเพื่อนครูในโรงเรียน โดย บ.อักษรฯ ทำคู่มือการสอน สื่อการเรียนรู้ และใช้ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของทาง CODE.Org ด้วย”
หวังคนไทยสร้างเทคโนโลยีใช้เอง

          อลิซ สเตนกลาส ประธานเว็บไซต์ CODE.Org กล่าวว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์คำนวณเป็นวิชาที่เติบโตและมีคนสนใจอยากเรียนมากวิชาหนึ่งในเวลานี้ มี 25 ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยตื่นตัว แค่ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเด็ก 28 ล้านคนทั่วโลกมาลงทะเบียนกับ CODE.Org มีบทเรียนในการหัดเขียนโปรแกรมจำนวนมาก ขณะที่มากกว่า 10 ล้านคนทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรม “Hour of Code Challenge” แม้จะเป็นชายมากกว่าแต่ก็สะท้อนถึงความเท่าเทียม เห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ชาย ในอีก 15 ปีข้างหน้าตลาดแรงงานก็จะเปลี่ยนไป งานจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมากขึ้น ฉะนั้น วิทยาการคอมพ์เป็นรากฐานระบบการศึกษา ที่ครู นักเรียนต้องรู้ ใช้เป็น ต้องเตรียมพร้อมให้เด็กมีทักษะเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

ทักษะดิจิทัลเด็กไทยควรมี ใช้โปรแกรมได้ไม่ตกงาน 

 

          “เราถูกล้อมรอบโดยเทคโนโลยี ดิฉันไม่อยากให้คนไทยหรือเด็กไทย ซื้อมาใช้ แต่อยากให้เป็นผู้ที่สร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง จึงอยากให้มั่นใจว่า CODE.Org - บ.อักษรฯ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมครู โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ได้ครูมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ความรู้ นำไปใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณให้แก่เด็ก” อลิซ กล่าว 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง