Kom Lifestyle

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครือสหพัฒน์ชูนโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

          หวังพัฒนาศักยภาพคนไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน “โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์” ที่เครือสหพัฒน์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยโครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน "สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 แอท ไบเทค บางนา" โดยมี บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ให้การต้อนรับ

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์-บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ชมนิทรรศการ

          ทั้งนี้ โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ประกอบด้วย 11 โครงการ อาทิ โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน), โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน), โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน

แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน

          โครงการ ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย, โครงการ Science on Mobile โดย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด, โครงการ Sahapat Admission โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง