Kom Lifestyle

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ให้เยาวชนนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้เพื่อลดและบรรเทาปัญหาในชุมชน

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

         โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกร้อนซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก การที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปตท.สผ. จึงจัดทำโครงการ PTTEP Teenergy อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และขยายความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ จำนวน 280 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 4 ภูมิภาค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยปีนี้ เน้นแนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก–Change for Climate” 

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

ประณต ติราศัย

         ประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน โครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ปตท.สผ. จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โครงการ PTTEP Teenergy  ปีที่ 5  จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก หรือ Change for Climate”  ซึ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนตามบริบทสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ และนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้เพื่อลดและบรรเทาปัญหาในชุมชน และขยายวงกว้างออกไป

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

         เมื่อเร็วๆ นี้ น้องๆ เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 1- 4 จำนวน 97 คนจากทุกภูมิภาคได้กลับมาพบปะกันอีกครั้งใน “PTTEP Teenergy Reunion ซึ่ง ปตท.สผ. จัดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ โดยหัวใจหลักของกิจกรรม รียูเนี่ยน คือ ช่วงการระดมสมอง ให้น้องๆ นำเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ ได้นำความรู้จากการเข้าค่ายไปทำโครงการในชุมชนของตนเอง  ตามลักษณะของพื้นที่และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นและลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันด้วย 

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

ธิรดา นิลพนาพรรณ

         "กีกี้" ธิรดา นิลพนาพรรณ ตัวแทนเยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมสมัยยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน  เพื่อนๆ ในกลุ่ม  ปรึกษากันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกห่อผลไม้ป้องกันแมลงก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวในสวนผลไม้  ที่สร้างปัญหาขยะพลาสติก จึงแก้ปัญหาโดยทำถุงกระดาษจากใบปาล์มมาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการชนะเลิศในค่าย และจะได้รับทุนสนับสนุนจาก ปตท.สผ. เพื่อนำไปทำโครงการจริง  คาดว่าจะเริ่มทำงานตามแผนเร็วๆ นี้

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

         ด้าน "ก้อง" ภานุพงศ์ พันธ์ชมภู เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เราเริ่มจากเรื่องง่ายๆ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ทิ้งขยะให้ถูกที่ รู้จักการรีไซเคิล ปิดน้ำไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้  เมื่อทุกๆ คนร่วมมือกันทำคนละนิดคนละหน่อย ผมเชื่อว่าพลังแห่งการอนุรักษ์นี้จะขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ขึ้นจนสามารถช่วยโลกใบนี้ให้ได้”ส่วน "ฟ้า" คัคนางค์ แก้วประสิทธิ์ เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เล่าว่า ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน 

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

ศักดิ์ชาย ปิ่นอุไร

         ปิดท้ายที่ "เสือ" ศักดิ์ชาย ปิ่นอุไร เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี เล่าว่า  อยากให้เพื่อนๆ ที่รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สมัครเข้ามาร่วมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 กันเยอะๆ เพราะนอกจากจะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ใหม่จากค่ายแล้ว  ยังมีโอกาสได้รับทุนในการทำโครงการเพื่อโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

         และขณะนี้ปตท.สผ. กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม PTTEP Teenergy ปี 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) จากภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละ 70 คน เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายภาคเหนือและภาคใต้  โดยกิจกรรมแรกของปีนี้ จะเริ่มต้นที่ค่ายภาคใต้ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และค่ายภาคเหนือจะจัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก  
         ส่วนค่ายภาคกลางและภาคอีสาน จะเปิดรับสมัครเยาวชนในวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2561  เพื่อร่วมค่ายภาคกลางที่จะจัดขึ้นวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และค่ายภาคอีสานจะจัดขึ้นวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี 

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน "เปลี่ยนเพื่อโลก"

         น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งบทความเล่าถึงปัญหาภาวะโลกร้อนใกล้ตัว ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนที่สามารถดำเนินการได้จริง  ความยาวไม่เกินพื้นที่ในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่ “ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5” ตู้ ปณ. 42/1 ซอยคู้บอน 4 แยก 1 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือทางอีเมล์ [email protected]             
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือwww.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/2018Pttepteenergy.aspx สอบถามข้อมูล โทร. 085-816-2123  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง