Kom Lifestyle

สทน.จับมือสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยฉายรังสี

สทน.จับมือสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยฉายรังสี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดการสัมมนา “การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2560  

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ  (สทน.) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม  โดยการจัดสัมมนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการผลักดัน ขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจอัญมณีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับอัญมณีของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ด้านการแพทย์รวมถึงด้านการศึกษา 
ซึ่งปัจจุบัน สทน. มีเครื่องฉายรังสีแกมมา เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พร้อมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ  ที่สามารถให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีแกมมา อิเล็กตรอน และนิวตรอน ได้อย่างครบวงจร ที่เดียวในประเทศไทย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี จะเป็นประโยชน์ ในการจุดประกายความคิด สร้างมูลค่า เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจอัญมณีไทยและเครื่องประดับให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป” รองผู้อำนวยการกล่าวทิ้งท้าย 

ด้าน ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า “สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนการจัดสัมมนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยการจัดสัมมนาขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสมาชิก
สมาคมฯเล็งเห็นว่ามีความสำคัญมากในการค้าในปัจจุบัน ทั้งการใช้นวัตกรรมหรือเทคนิคใหม่ๆในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงช่องทางในการขยายตลาดการค้า ที่ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล การใช้อินเตอร์เน็ต การซื้อขายออนไลน์ อีคอมเมิร์ช เข้ามามีบทบาที่สำคัญ ซึ่งภาครัฐก็มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailandิ 4.0 ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไป”

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง