Kom Lifestyle

ห้ามจัดสอบข้อเขียนเด็กอนุบาล-ประถม

ห้ามจัดสอบข้อเขียนเด็กอนุบาล-ประถม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กก.อิสระ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ห้ามจัดสอบข้อเขียนเด็กอนุบาล-ประถม ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ฝ่าฝืนถูกปรับ 5 แสนบาท

               เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  นางดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดยมี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้

 

 

 

 

               ในการร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ ลงพื้นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ อาทิ นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วม เป็นต้น ส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นด้วยในหลักการ และมาตราต่างๆ แต่มีรายละเอียด เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ นโยบาย ซึ่งได้มีการปรับตามข้อเสนอต่างๆ
               “สำหรับกรณีการสอบเข้าระดับปฐมวัยนั้น จากการรับฟังความคิดเห็น และการประชุมต่างๆ ทุกคนเห็นด้วยที่มีข้อห้ามไม่ให้มีการสอบเข้า และบางคนมีความคิดเห็นให้ลงโทษรุนแรงขึ้น ซึ่งในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการสอบเข้าโดยการสอบข้อเขียน ในเด็กระดับปฐมวัย ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมศึกษา โดยการสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง การประเมินเด็กโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และกระบวนการต่างๆ ต้องมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแนวทาง หากโรงเรียนฝ่าฝืน มีการจัดสอบรับนักเรียน จะถูกลงโทษโดยปรับเงิน 5 แสนบาท” นางดารณี กล่าว
               ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... กำหนดไว้ว่า การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยวิธีสอบคัดเลือก จะกระทำมิได้ ยกเว้นจะเป็นกรณีที่คณะกรรมการประเมิน ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบคลุมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนด้วย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์หรือไม่ ในส่วนของบทลงโทษ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง