Kom Lifestyle

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชมรมครูร้อยเอ็ดก่อตั้ง38ปีที่แล้วทำหน้าที่เป็นฝ่ายบู้ต่อสู้เรื่องราวต่างให้เพื่อนครู18ปีต่อมาได้ก่อตั้งเป็นสมาคมครูร้อยเอ็ดเป็นฝ่ายบุ๋นให้กับเพื่อนครูร้อยเอ็ด

 

      และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สังคมได้กล่าวขานถึงพวกเขาอีกครั้ง เมื่อตัวแทนชมรม/สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด 43  องค์กรได้ยื่นข้อเสนอให้กับผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนหน้าที่ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ลงพื้นที่บ้านโพน อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 ข้อด้วยกันคือ

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

     ซ้าย-บุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์”

1.ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 19/2560 เพราะเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ 2.คืนอำนาจตามมาตรา53(3)(4)ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนให้เป็นไปตามกฏหมายเดิม 3.กระจายอำนาจเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)อำนาจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และ 4 ให้ดำเนินการตรากฏหมายให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลโดยเร็ว 

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.) เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

       ด้วยความที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนเล็กมาตลอดการรับราชการ 40 ปี และอีก 9 เดือนเขาก็จะเกษียณชีวิตข้าราชการแล้วทำให้ “บุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์” ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองบั่ว อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด หรืออีกตำแหน่งคือนายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด ออกมาขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ตามคำสั่งคสช.ที่ 19/2560ข้อ 13 เกี่ยวกับการแปรรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคทำให้เกิดความขัดแย้งในการด้านการบริหารการศึกษาระหว่างศึกษาธิการจังหวัดและการทำงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาที่ไม่สอดคล้องตรงกับความต้องการของคณะผู้บริหารครูและสถานศึกษาในพื้นที่ให้คนที่ไม่ใช่ครู มาดูแลด้านการศึกษารวมทั้งรัฐมนตรีที่มาดูแลกระทรวงศึกษาทำให้การทำงานได้ไม่ตรงกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

        เพราะ “บุญเลี้ยง”มองว่าหากการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งแต่ปฏิรูปโครงสร้าง มากกว่าการพัฒนาการศึกษา ไม่ถูกต้อง การปฏิรูปการศึกษาต้องทำเพื่อให้ความรู้การศึกษากับนักเรียน รัฐบาลควรจะต้องทบทวนแนวคิดนี้ยกเลิกคำสั่งที่ 19/2560 ของ คสช.จัดระบบการจัดสรรอำนาจ งบประมาณให้เหมาะสมรัฐบาลควรฟังความคิดเห็นของคณะครูเพื่อจัดการศึกษาโดยครูซึ่งมีความเข้าใจด้านการศึกษาเป็นอย่างดี แทนที่จะเอาคนนอกที่ไม่มีความรู้ด้านการศึกษาเข้ามาจัดการด้านการศึกษาซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายของคณะครูแต่อย่างใด"

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

      ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จึงต้องออกมาเคลื่อนไหว เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลดีส่งถึงนักเรียนแล้วต้องกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็น “นิติบุคคล” อย่างแท้จริงให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษามีอำนาจบริหารจัดการเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนร่วมกัน โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนและชุมชนเป็นหลักเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาได้

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

     บุญเลี้ยง ในวัย 59 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เอกพละศึกษา สอบรับราชการครูมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ถึงได้ไปเรียนต่อทางด้านรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเจ้าตัวมองว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานองค์กรในอนาคต และมีความสุขและชอบที่ได้ทำงานเพื่อเพื่อนครู

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

      ซึ่งการทำงานเพื่อเพื่อนครูจังหวัดร้อยเอ็ดของ "บุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์“ มี ”พิทักษ์ บัวแสงใส" ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด เคียงบ่าเคียงไหล่มาโดยตลอด โดยชมรมครูทำหน้าที่เป็นฝ่ายบู้ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆให้เพื่อนครูจังหวัดร้อยเอ็ด จนมีสโลแกนว่า “องค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด” 

     “พิทักษ์ บัวแสงใส” จะเกษียณอายุราชการได้ปี 2563 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และเป็นหนึ่งใน 27 คนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  ซึ่งได้ประชุมมาแล้ว 3 ครั้งและได้นำเสนอปัญหาของโครงสร้างการบริหารที่มีข้อขัดแย้งมาโดยตลอด

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

  “พิทักษ์ บัวแสงใส”

   ทั้งนี้เมื่อเดือนพ.ค.2559 “พิทักษ์” -"บุญเลี้ยง" และแกนนำครูรวม 5 คน ได้เข้าพบ พล.ต. สถาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่27 (ผบ.มทบ.27) และผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด (ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.) ชี้แจงกรณีแถลงการณ์ของสมาคม/ชมรครูฯ โพสต์ข้อความแถลงการณ์ทางโชเซียลด้วยข้อความลักษณะที่ไม่เห็นด้วย กับแนวทางปฎิรูปการศึกษาของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะให้ปรับโอนองค์กรครูไปสังกัด อปท. และให้ครูปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

     โดยมีการนัดแนะครูทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดมารวมตัวที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในวันที่ 20 พ.ค. 2559 โดยทั้งคู่ได้นำเอกสารข้อเท็จจริง ไปชี้แจงวัตถุประสงค์ขอการเคลื่อนไหวเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมงจึงได้ข้อยุติ

     การเคลื่อนไหวครั้งนี้“พิทักษ์” มองว่า หากไม่แก้คำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่19/2560 ข้อ13 อาจจะเกิดความเสียหายทั้งระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะการให้ศธจ.ใช้อำนาจมาตรา53 (3)(4)ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 24 และมาตรา 27 ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

เปิดตัว2ขุนพลองค์กรคู่เพื่อครูร้อยเอ็ด(ผู้ท้าชนคสช.)

     ซึ่งเป็นการใช้อำนาจบรรจุแต่งตั้ง ข้ามแท่ง ซึ่งไม่เคยปรากฏในหน่วยงานใดมาก่อน และอำนาจในมาตรา 53(3)(4) ยังผูกพันกับมาตราอื่นๆในหมวดอื่นอีกเกือบสามสิบเรื่อง จึงทำให้เกิดความล่าช้า ด้อยประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลในภูมิภาค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด