Kom Lifestyle

ชื่นชม!! 8 เด็กพิการไทยคว้า4เหรียญการแข่งขันที่ฮานอย

ชื่นชม!! 8 เด็กพิการไทยคว้า4เหรียญการแข่งขันที่ฮานอย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม.เชิดชูเกียรติแก่ 8 เยาวชนพิการไทย คว้ารางวัล 4 รางวัลแข่งขันด้านเทคโนโลยีฯ ที่เวียดนาม ชื่นชมมุ่งมั่นพยายาม ยกเป็นต้นแบบแก่ผู้พิการและคนในสังคม

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนน 60 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและให้โอวาทแก่เยาวชนพิการไทย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

ชื่นชม!! 8 เด็กพิการไทยคว้า4เหรียญการแข่งขันที่ฮานอย

          พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชนพิการ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติและมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ พม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ผลักดัน เยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 ได้ส่งตัวแทนเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 8 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน 4 ทักษะ ได้แก่ 1) e-Tool Challenge 2) e-Life Map Challenge 3) e-Design Challenge และ 4. e-Creative Challenge

           สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 4 รางวัล ตามลำดับ ดังนี้ เหรียญทอง 1 เหรียญ ประเภททีมในการแข่งขัน e-Creative Challenge ได้แก่ 1. นางสาวสุภาวดี มาเที่ยง พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย 2. นายสิรภพ เรียบสำเร็จ พิการทางการเห็น 3. นางสาวมุกรวี ปิ่นทอง พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และ 4. นายหิรัญ มณินทุ พิการทางสติปัญญา

ชื่นชม!! 8 เด็กพิการไทยคว้า4เหรียญการแข่งขันที่ฮานอย

          เหรียญเงิน 1 เหรียญ ประเภทรายบุคคล ในการแข่งขัน e-Tools Challenge จาก นางสาวมุกรวี ปิ่นทอง พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ประเภทรายบุคคลในการแข่งขัน e-Tools Challenge ได้แก่ 1. นายปณิธาน ภิธรรมา พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และ 2. นายวชิรวิทย์ ชมภิรมย์ พิการออทิสติก

          ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติและให้โอวาทแก่ เยาวชนพิการไทย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และเสื้อสามารถ พร้อมเงินรางวัล และมอบเงินรางวัลชมเชยแก่เยาวชนพิการไทย จำนวน 2 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 1. นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนง พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และ 2. นายณัชพล การวิวัฒน์ พิการทางการเห็น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะเยาวชนพิการไทย

ชื่นชม!! 8 เด็กพิการไทยคว้า4เหรียญการแข่งขันที่ฮานอย

         “นับได้ว่าคณะเยาวชนพิการดังกล่าว ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเวทีการแข่งขันระดับสากล ขอให้เยาวชนพิการไทยทุกคน มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและความมานะพยายาม ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยไม่นำความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนพิการ รวมไปถึงทุกคนในสังคม”รมว.พม.กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง