Kom Lifestyle

'ระบบกระจายน้ำ' เพิ่มรายได้เกษตรกร

'ระบบกระจายน้ำ' เพิ่มรายได้เกษตรกร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐสร้างโครงการระบบกระจายน้ำ เน้นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

 


               ปัจจุบันรัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต รัฐบาลปัจจุบันมีการบริหารจัดการน้ำเป็นภาพรวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงคุณภาพน้ำ โดยที่นายกรัฐมนตรี เน้นให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ ว่าต้องมีระบบกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน มีน้ำมั่นคงในภาคการผลิต โดยทุกส่วนราชการต้องปรับการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีระบบกระจายน้ำในทุกๆ แหล่งน้ำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล
               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมสนองนโยบายดังกล่าวโดยที่กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแผนดำเนินการโครงการระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงเกษตรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย ดังนี้

 

'ระบบกระจายน้ำ' เพิ่มรายได้เกษตรกร


               กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำ โดยมีแผนดำเนินโครงการรวม 186 แห่ง มีความจุกักเก็บรวม 28.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,283 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 11,087 ไร่
               กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำบาดาล โดยมีแผนดำเนินโครงการรวมแล้ว 3,888 แห่ง (3,938 บ่อ) ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ประโยชน์รวม 148 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์รวม 368,940 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 89,300 ไร่

 

'ระบบกระจายน้ำ' เพิ่มรายได้เกษตรกร


               “เมื่อก่อนที่นี่แล้งมากเราก็ไม่รู้จะทำอะไร ได้แต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย หรือไม่ก็ต้องออกไปนอกเมืองไปรับจ้างก่อสร้างเขาก็เพราะมันไม่มีน้ำ แต่ตอนนี้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น แคนตาลูปที่ปลูกเจริญเติบโตดีมาก ด้วยความที่แคนตาลูปเป็นพืชระยะสั้น มันเก็บเกี่ยวได้ไว เพียง 60 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว รายได้ที่เข้ามาดีขึ้น ประชาชนมีความสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
               หนึ่งในความเห็นของนายเดือน  ครีวาส ชาวบ้านบ้านหนองมะโมง จ.ชัยนาท ที่สะท้อนถึงความดีใจที่รัฐบาลเข้ามาสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและจะสร้างระบบกระจายน้ำในอนาคตอันใกล้ เพราะด้วยพื้นที่บ้านหนองมะโมงที่ถือเป็นพื้นที่ใช้น้ำนอกเขตชลประทาน 100% ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งน้ำไม่เพียงพอในช่วงน้ำแล้ง ประชาชนไม่มีน้ำทำเกษตร เกิดพื้นที่รกร้าง ประชาชนทิ้งถิ่นฐานเข้าหางานอื่นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น "อีสานของชัยนาท" แต่แล้วรัฐบาล โดยกรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำวังน้ำขาว (83ไร่) ในพื้นที่ ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ประชาชนใช้ได้ประโยชน์ ด้วยพื้นที่กว่า 83 ไร่ และความจุ 524,800 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ประชาชน 50 ครัวเรือน ใช้น้ำจากแหล่งน้ำทำเกษตร เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกแคนตาลูป มันสำปะหลัง และอ้อยบางส่วน ในอนาคตพื้นที่จะสร้างระบบกระจายนำเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงต่อไป

 

'ระบบกระจายน้ำ' เพิ่มรายได้เกษตรกร


               การที่รัฐบาลมาส่งเสริมเรื่องระบบกระจายน้ำในครั้งนี้ทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินไปแบกน้ำจากระยะทางไกลๆ ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล ทุกคนมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรใช้น้ำน้อย รัฐบาลกระตุ้นให้ทุกคนให้ความสำคัญกับน้ำ ร่วมกันตระหนักและมองว่าน้ำมีคุณค่า ควรใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป
               ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลผ่านทางสายด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ที่ Green call โทร.1310
               ประชาชนสุขใจ มีน้ำกินน้ำใช้ ทำการเกษตรทั่วไทย ด้วยระบบกระจายน้ำ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง