Kom Lifestyle

ทปอ.เตรียมรับฟังความคิดเห็นเด็กไทย ต่อ"ก.การอุดมศึกษา"

ทปอ.เตรียมรับฟังความคิดเห็นเด็กไทย ต่อ"ก.การอุดมศึกษา"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทปอ.เร่งรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาพิจารณ์กระทรวงการอุดมศึกษา ชี้สภาวิชาชีพ ควรดูแลหลังเด็กจบไปแล้ว สอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

        จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อเร็วๆนี้   ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)นฐานะประธาน ทปอ.เปิดเผยว่าที่ประชุมรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ของคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งมี ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้เสนอแนะให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาโดยตรง ที่ประชุม ทปอ. จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความเห็นในงานที่คณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งฯ จะจัดด้วย 

      สำหรับ เรื่องที่สภาวิชาชีพขอให้คณะอนุกรรมการร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาวิชาชีพต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาชีพต้องทำงานร่วมมือกัน แต่ละฝ่ายก็มีวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยยึดคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เหมือนกัน แต่ทำงานกันคนละมิติ   โดยมหาวิทยาลัยต้องคงความเป็นอิสระ มีความยืดหยุ่น เพราะมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อการสร้างคนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อความอยู่รอดของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรของเราจะล้าหลังไม่ได้ ขณะที่สภาวิชาชีพควรเข้ามากำกับดูแลหลังจากที่เด็กเรียนจบแล้ว และสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเข้ารับการอบรมหรือการพัฒนาจากสภาวิชาชีพ เป็นระยะ ไม่ใช่สอบเพียงครั้งเดียวหลังจบการศึกษา ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจในกันและกัน 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง