Kom Lifestyle

ก.แรงงาน พัฒนาแรงงานยานยนต์ รับไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน พัฒนาแรงงานยานยนต์ รับไทยแลนด์ 4.0
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก.แรงงาน ระดมทุกฝ่ายเคลื่อนยุทธฯ พัฒนาแรงงานยานยนต์ รับไทยแลนด์ 4.0

 

            นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New Engine of Growth และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

               กพร. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พ.ศ. 2556 - 2563 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development : AHRDA) และจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics : MARA) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนอื่นด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ก.แรงงาน พัฒนาแรงงานยานยนต์ รับไทยแลนด์ 4.0

            กพร.จึงจัดสัมมนาให้ความรู้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ภาคการศึกษา อาทิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้บริหารบริษัทเอกชนและสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อาทิ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด บริษัท สุมิพล  คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาคมผู้ประกอบยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยฟังการบรรยายในเรื่องทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 และเสวนา เรื่องอนาคตแรงงานไทยกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ฟังความคิดเห็นจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ นายธนวัตน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ก.แรงงาน พัฒนาแรงงานยานยนต์ รับไทยแลนด์ 4.0

            "การสัมมนานี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และแผนดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม S – Curve และ New S – Curve การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอแนะ เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ควรเสริมทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และฝึกให้สามารถขับรถยนต์ได้ด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนด้านช่างยนต์มีความพร้อมที่จะทำงาน จะช่วยให้มีความรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานด้านยานยนต์มากขึ้น ฝึกให้นักศึกษามี Multi Skill รวมทั้งส่งเสริมให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่ช่างทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกพร.จะนำไปเป็นข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ต่อไป โดยตั้งเป้าพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ 5 ปีจำนวน 127,785 คน" นายธีรพลกล่าว                                             

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด