Kom Lifestyle

สอศ.ผนึกสถานประกอบการยกระดับฝีมือก่อสร้าง

สอศ.ผนึกสถานประกอบการยกระดับฝีมือก่อสร้าง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ. จับมือกับสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ร่วมพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการนำของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ได้แก่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด  บริษัท ที.เอ็ม.อาร์แมชชีนเนอรี่ แอนด์พาร์ท จำกัด บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด  และบริษัท ลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์ จำกัด ร่วม ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง    นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ณ ห้องประชุม อาคารราชพฤกษ์  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

        นายพิชิต  อรุณพัลลภ  นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ค่านิยมของคนเรียนอาชีวศึกษา ที่จะก้าวออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นสากล โดยจะร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีความเหมาะสมที่จะรองรับการขยายงานของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาครู ครูฝึกและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้ตามหลักสูตรปวช.และปวส.เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย

สอศ.ผนึกสถานประกอบการยกระดับฝีมือก่อสร้าง

        นายเอกพล  ทิมพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท โฮมสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และได้รับนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ปรากฎว่าผลการตอบรับดีมากเพราะบริษัทกำลังต้องการบุคลากรในสายงานก่อสร้างเป็นจำนวนมากและนักศึกษาก็ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เมื่อนักศึกษาเรียนจบ ก็จะมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์และทักษะเชิงช่าง สามารถทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องมาสอนงานใหม่ ปัจจุบันนักศึกษาทั้ง 3 รุ่น ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

         นายจักรินทร์   โมโทคนธ์  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขางานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  เล่าว่า จบการศึกษาระดับปวช.จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร สาขางานก่อสร้าง และได้ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรทวิภาคีระดับปวส.สาขาเดียวกันที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ซึ่งการเรียนแบบทวิภาคี จะทำให้ผมได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรง รวมถึงยังมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

สอศ.ผนึกสถานประกอบการยกระดับฝีมือก่อสร้าง

          โดยการเรียนระดับปวส. ในระยะเวลา 2 ปี ได้เรียนภาคทฤษฏีจำนวน 2 วันที่สถานศึกษาคือในวันศุกร์และวันเสาร์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 4 วันที่สถานประกอบการในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี อยู่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของงาน คำนวณปริมาณวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในไซต์งาน ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ จัดการเกี่ยวกับการสั่งของ ประชุมและประสานงานทำความเข้าใจงานกับลูกค้า ควบคุมค่าใช้จ่ายและช่วงระยะเวลาทำงาน นอกจากได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงแล้วยังได้รับค่าตอบแทน  ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น และได้เรียนรู้   การใช้ชีวิตในสังคมของคนทำงาน

       “ ปัจจุบัน ผมเพิ่งจบระดับปวส.และเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท โฮมสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น15,000บาท” นายจักรินทร์   กล่าว

  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด